Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - In het onderzoek van Refugees International, waar deze krant gisteren over berichtte, worden verschillende aanbevelingen gedaan om het vluchtelingenbeleid te verbeteren.

F01 Kustwacht pakt 29 Venezolanen op 1 cmykDe aanbevelingen zijn niet alleen gericht aan de regering, maar ook aan de ombudsman, de regering van Nederland en de regering van de Verenigde Staten.
Gezien de situatie in Venezuela, moet Curaçao per ommegaande de uitzetting van Venezolanen stopzetten, zo luidt een van de aanbevelingen van Refugees International aan de regering van Curaçao. Tevens vindt de internationale vluchtelingenorganisatie dat Venezolaanse migranten op Curaçao tijdelijk een verblijfsvergunning moeten krijgen die hen toegang geeft tot de arbeidsmarkt, het onderwijs en de gezondheidszorg. Ook moet een asielsysteem worden opgezet, waarbij mensen die internationale bescherming zoeken de mogelijkheid wordt geboden om op elk moment en ongeacht hoe zij het land zijn binnengekomen, asiel kunnen aanvragen. Ook de personen die asiel hebben gekregen, moeten toegang hebben tot de arbeidsmarkt, de gezondheidszorg en het onderwijs, vindt Refugees International.
Het kabinet-Rhuggenaath wordt ook aanbevolen om de samenwerking aan te gaan met de UNHCR, om ervoor te zorgen dat op Curaçao effectieve internationale beschermingsmogelijkheden worden geboden. In overeenstemming met de verplichtingen van Curaçao op grond van het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, moet ervoor worden gezorgd dat detentie op grond van de immigratiestatus alleen als laatste redmiddel en voor de kortste periode wordt gebruikt, zo stelt de vluchtelingenorganisatie. Wanneer personen wegens hun illegale status worden vastgehouden, moet er voor gezorgd worden dat ze worden geïnformeerd over hun rechten om internationale bescherming aan te vragen en contact op te nemen met een advocaat. ,,Zorg er dan ook voor dat advocaten ongehinderde toegang hebben tot cliënten in detentie en gedetineerden toegang hebben tot gratis rechtsbijstand”, aldus de organisatie.
Curaçao moet verder prioriteit geven aan het verlenen van verblijfsvergunningen aan verdachte slachtoffers van mensenhandel. Met deze vergunning moeten deze personen ook het recht krijgen tot werk en toegang tot de gezondheidszorg, ook al tijdens het onderzoek, aldus Refugees International.
De ombudsman van Curaçao wordt aanbevolen een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar mensenhandel voor seksuele uitbuiting op Curaçao en om door te gaan met het toezicht op het gebruik en de omstandigheden van detentie van personen op grond van hun immigratiestatus en toegang tot internationale bescherming op Curaçao.
Aan de regering van Nederland doet Refugees International de aanbeveling te garanderen dat het beleid dat wordt toegepast op migranten, asielzoekers en vluchtelingen op Curaçao voldoet aan de verplichtingen van het Koninkrijk der Nederlanden onder internationaal recht, waaronder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het VN-verdrag tegen Foltering, het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten en het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind.
Ook zou Nederland de krachten moeten bundelen met de UNHCR om ervoor te zorgen dat asielzoekers en vluchtelingen op Curaçao de bescherming en humanitaire hulp krijgen die ze nodig hebben. De laatste aanbeveling aan de Nederlandse regering: roep een bijeenkomst van deskundigen uit Latijns-Amerikaanse en Caribische gastlanden van Venezolaanse asielzoekers, vluchtelingen en migranten bijeen om informatie en best practices uit te wisselen over het bieden van bescherming en hulp om de situatie voor Venezolanen op Curaçao te verbeteren.
In de aanbevelingen komen ook de Verenigde Staten aan bod. Aan Amerika wordt gesuggereerd ondersteuning te geven bij de inspanningen op Curaçao om bijstand te verlenen aan asielzoekers, vluchtelingen en migranten uit Venezuela en andere landen, met bijzondere aandacht voor de toegang tot de gezondheidszorg en de bescherming van vrouwen, inclusief bescherming tegen gendergerelateerd geweld en seksuele handel en uitbuiting, aldus het rapport van Refugees International.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).