Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een dag verpleging in het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) is per 1 april een stuk duurder geworden voor particulier verzekerde patiënten. Het gaat om een tariefsverhoging van rond de 85 procent.

elvisthode2Dat blijkt als de cijfers uit het jaarverslag 2017 van de Stichting Sint Elisabeth Hospitaal worden vergeleken met het document met de nieuwe tarieven per 1 april 2019. Beide zijn te vinden op de website van het ziekenhuis. De tariefsverhoging betreft alle zorg die Sehos levert, dus bijvoorbeeld ook de consulten van medisch specialisten, de behandeling van dialysepatiënten en operatieve ingrepen. Eerder zei financieel directeur Elvis Thodé dat het gaat om een verhoging van ‘gemiddeld 25 procent’. Maar de nieuwe verpleegtarieven zitten ver boven het gemiddelde. De rekening voor een dag op de verpleegafdeling gaat met 83, 86 en 87 procent omhoog voor respectievelijk verpleging in klasse 1, klasse 2 en klasse 3. Voor de verpleging op de intensive care (ic) moet 120 procent meer worden betaald. Grote uitschieter is het verpleegtarief voor de Coronary Stroke Unit dat van 854 gulden verhoogd is naar 2.639,00 gulden. Op de hartbewaking worden patiënten met ernstige hart- en vaataandoeningen behandeld en in de gaten gehouden. In het jaarverslag staat dat de vermelde verpleegtarieven voor 2016 en 2017 per 17 juli 2009 werden vastgesteld via een eilandsbesluit. ,,Daarna zijn er geen tariefswijzigingen geweest.”
Negentig procent van de patiëntenpopulatie van het ziekenhuis is verzekerd via de basisverzekering ziektekosten. Daarvoor ontvangt Sehos jaarlijks een budget van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De overige tien procent, waaronder bijvoorbeeld ook toeristen en onverzekerden, worden geregistreerd als particulier verzekerd. Op basis van de oude tarieven werd bijna 23,6 miljoen in rekening gebracht aan particulier verzekerden voor verpleeggelden, honoraria aan medisch specialisten en vergoedingen voor diagnostische en therapeutische verrichtingen en geneesmiddelen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).