Verhoging ob met 1 procentpunt; effect
op inflatie en economie minder drastisch
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het kabinet-Rhuggenaath heeft besloten het eerder gepresenteerde pakket belastingmaatregelen te verzachten. Zo niet, zou de impact op inflatie (+1 procentpunt meer) en economie (-2,1 procentpunt verslechtering) te heftig zijn.

cbcsZo blijkt uit de notitie ‘Effecten van de belastingmaatregelen op de economie van Curaçao’ in handen van de redactie van het Antilliaans Dagblad. In het scenario dat eerder op tafel lag - dat wil zeggen drastische verhoging van accijnzen op bier, gedestilleerd en sigaretten en het optrekken van de omzetbelasting naar 9 procent voor alle categorieën - gebeurt het volgende: de inflatie stijgt aanzienlijk (1 procentpunt) vergeleken met het ‘baseline scenario’, waar de CBCS eind 2018 nog van uitging, en komt uit op 3,2 procent. Voorts zal het reële bbp (bruto binnenlands product ofwel de totale omvang van de economie) met 1,7 procent krimpen, een afname van 2,1 procentpunten vergeleken met baseline.
Minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën geeft aan dat de ministerraad heeft besloten de maatregelen in verzachte vorm door te voeren. Met een minder drastische verhoging van de ob. Namelijk met 1 procentpunt (in plaats van 2 of zelfs 3 procentpunten): voor de categorieën waarvoor nu 6 procent geldt een verhoging naar 7 procent en waarvoor nu 7 procent geldt naar 8 procent. Voor de overige categorieën blijft het tarief 9 procent en voor de vrijstelling blijft 0 procent gehandhaafd. Ook de accijnzen op bier en gedestilleerd zullen minder scherp stijgen; ongeveer een verdubbeling.
In dit alternatieve scenario stijgt de inflatie 0,4 procentpunt vergeleken met baseline. Voorts zal het reële bbp met 0,9 procent krimpen, een verslechtering van 1,3 procentpunten vergeleken met het baseline scenario. Ook dan is nog sprake van aantasting van de koopkracht, een negatief effect op de investeringen, nulgroei voor de overheidsconsumptie, lagere importen en de exporten zullen in reële termen licht dalen als gevolg van de hogere inflatie. Wat het effect is op minder belastingopbrengsten is niet bekend.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).