Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) heeft per 1 april de tarieven voor particuliere patiënten ‘met gemiddeld 25 procent’ verhoogd. De vraag is of verzekeraars daarmee akkoord gaan en of de patiënt zelf moet opdraaien voor een deel van de kosten.

sehosNegentig procent van de patiëntenpopulatie is verzekerd via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De overige tien procent staat geregistreerd als particulier. ,,Dat kunnen ook toeristen zijn of onverzekerden”, zegt Elvis Thodé, financieel directeur van Sehos. Volgens Thodé is het voor het eerst in ruim tien jaar dat het ziekenhuis de kosten van zorg heeft berekend. Daarvoor is een gespecialiseerd Nederlands bureau ingeschakeld. ,,De verhoging van gemiddeld 25 procent is gebaseerd op de toename van het algemene prijsindexcijfer tussen 2006 en 2016”, zegt Thodé.,,Daarbovenop komt een kleine marge die nodig is om bijvoorbeeld meerkosten, facturen die niet betaald worden en de afbetaling van bepaalde leningen te dekken.” Uitgangspunt is dat het ziekenhuis tarieven moet hanteren op basis van de werkelijke kosten. Thodé noemt als voorbeeld dat verpleegtarieven voorheen door de overheid kunstmatig laag werden gehouden, ‘zelfs onder de kostprijs’, vanwege de grote impact op de gemeenschap door een verhoging.
Het bestuur van de Curaçao and Bonaire Insurance Association (CBIA) ontkent al vorig jaar augustus op de hoogte te zijn gebracht van de Sehos-plannen voor een tariefsverhoging. ,,Enkele verzekeraars hebben eind vorige week een brief ontvangen waarin Sehos meedeelde dat de tarieven voor particulier verzekerden per 1 april omhoog zouden gaan”, zegt CBIA-voorzitter Giselle Coco-Libier. ,,Dat is erg kort dag. Wij kunnen als vereniging niet bevestigen of alle verzekeraars zijn geïnformeerd.” Maar wat de verzekeraars vooral steekt is dat de verhoging niet is onderbouwd en de opbouw van de tarieven niet transparant is. ,,Men beroept zich op de intrekking van het landsbesluit uit 2015, maar dat heeft uitsluitend betrekking op huisartsen en medisch specialisten”, zegt Coco-Libier. Dat gaf wel het startsein voor een chaotische situatie wat betreft de tarieven in de gezondheidszorg. Coco-Libier zegt dat de vereniging bij minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) meerdere malen heeft aangedrongen op prijsregulerende maatregelen. ,,De tarieven van huisartsen en medisch specialisten moeten wettelijk worden vastgelegd.”
Nu dreigen particuliere patiënten de dupe te worden van de situatie waarin iedereen vrij is een tarief vast te stellen. Want dat huisartsen, medisch specialisten en nu dus ook Sehos de tarieven hebben verhoogd, wil niet zeggen dat de verzekeraars daarmee akkoord gaan. Het kan zijn dat een verzekeraar beslist om niet het hele tarief te vergoeden, en dat de patiënt voor de overige kosten moet opdraaien. Coco-Libier: ,,Op die manier wordt de toegankelijkheid van de zorg ondermijnd.”
CBIA heeft geen inzicht in de afwegingen van de individuele verzekeraars. ,,Wij kunnen niet zeggen wie wat gaat doen. Waar wij voor staan is regulering en transparantie van tarieven”, zegt Coco-Libier. De vereniging zal ‘opnieuw’ proberen om een afspraak te maken met de GMN-minister om haar te overtuigen van de noodzaak van wettelijke afspraken.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).