Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Refineria Isla ontkent schending van de contractuele verplichtingen met de aannemersbedrijven werkzaam op de raffinaderij, zoals gesteld door de aannemersvereniging AAV.

F01OPIsla Vanessa Flores RhuggenaathHet dringend verzoek om de kosten met 50 procent terug te dringen, maakt deel uit van verschillende maatregelen die tot doel hebben ‘erger te voorkomen’ in het geval Isla gedwongen wordt meer drastische stappen te nemen. Dit schrijft algemeen directeur Vanessa Flores van Refineria Isla Curaçao bv, dochteronderneming van het Venezolaanse PdVSA. Het Antilliaans Dagblad heeft de brief in handen.
Eerder had Edmundo Mirabel, shutdown manager & maintenance manager, aan individuele aannemers uitgelegd dat de kosten met de helft terug moesten worden gebracht. Dat was voor AAV-voorzitter Sherman Ignacius reden om de Isla-directie om opheldering te vragen.
Volgens Flores ‘weet iedereen die werkzaam is op het terrein van de raffinaderij’ - ruim 1.000 vaste werknemers plus zo’n 8.000 werklieden die via aannemers arbeid leveren - dat de Isla voor het grootste deel van 2018 en, behalve januari, ook 2019 plat heeft gelegen.
Dit heeft allerlei oorzaken, waarvan het uitblijven van ruwe olie uit Venezuela (door schulden/beslagen en sancties) de belangrijkste is. Gevolg is dat de cashflow van Isla ‘ernstig is aangetast’, aldus de directeur in de brief. Toch is de raffinaderij tot nu toe alle verplichtingen jegens het aannemingsbedrijf nagekomen, stelt zij.
,,Er is geen reden voor bezorgdheid, maar er is wel reden om proactief te handelen, om te voorkomen dat het moment van bezorgdheid wordt bereikt”, schrijft de leiding aan de AAV, om er meteen aan toe te voegen dat er minder behoefte is aan aannemerspersoneel omdat de productie-eenheden niet in bedrijf zijn. Isla zelf heeft eigen werknemers op trainingscursussen gezet of kans geboden vakantie op te nemen.
Doel van de besprekingen met de aannemers is ‘om tijdig met ze te communiceren over de financiële moeilijkheden’ waarmee Isla wordt geconfronteerd. ,,Intern neemt Isla dezelfde kostenbesparende maatregelen.”
Flores schrijft verder: ,,Isla werkt parallel aan diverse trajecten om de productie weer op te starten. Ons doel is de raffinaderij open te houden.” Het zou echter onverantwoord zijn, meent zij, door te gaan met ‘business as usual’ en tot het laatste moment te wachten.
Tegenover het AAV-bestuur zegt de top van Isla/PdVSA dat in de individuele besprekingen ‘alle aannemers de oprechtheid (van Isla, red.) waardeerden en begrip toonden alsmede bereidheid mee te werken in deze onvoorspelbare tijden’. ,,De vakbonden PWFC, Apri en SGTK toonden begrip voor de situatie”, aldus directeur Flores.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).