Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In de periode van oktober 2010 - toen Curaçao Land binnen het Koninkrijk werd – tot maart 2019 zijn er niet minder dan 72 keer ministers aangetreden.

72 ministersPolitiek-bestuurlijke en/of regeerinstabiliteit is één van de ‘bottlenecks’ waaraan gewerkt zou moeten worden, merkte onlangs ook het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) op. In het ‘IMF 2018 Article IV Country Report Kingdom of the Netherlands Curaçao and Sint Maarten’ is een aantal structurele knelpunten geïdentificeerd die duurzame economische groei van Curaçao in de weg staan. Het IMF beveelt aan om deze aan te passen en te verbeteren om weer op het pad van economische groei te doen geraken.
De meest recente VBC Newsletter staat stil bij deze problematiek. ,,De wisselvalligheid in het politieke gebeuren is groot, waardoor het ontwikkelen en voeren van een stabiel beleid onder druk komt te staan. De onzekerheid neemt hierdoor toe en draagt niet bij tot het vergroten van het vertrouwen, wat noodzakelijk is om investeerders te bewegen om activiteiten te ontplooien.”
Dat zich tussen oktober 2010 en maart 2019 maar liefst 72 ‘ministersmutaties’ hebben voltrokken, zegt naar de mening van de werkgeversorganisatie voldoende. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) spant de kroon met elf ministerswisselingen. Gevolgd door tien bij het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) en ook tien bij het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW).
In totaal kende Curaçao al acht keer een nieuwe minister-president en even vaak minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP). Zeven keer trad er een minister van Economische Ontwikkeling (MEO) aan, de vervanger van de afgetreden minister Steven Martina nog niet meegerekend. Dit aantal geldt ook voor het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN). Curaçao kende in minder dan negen jaar al zes ministers van Justitie en vijf bewindslieden van Financiën.
,,Een dergelijke grote frequentie van wisseling van de (politieke) wacht tast niet alleen de continuïteit van besturen van het land aan, maar is ook kostbaar mede vanwege de royale wachtgeldregelingen die uitgekeerd moeten worden”, meldt de VBC.
,,Daarnaast leidt dit ook tot stagnatie in visie en beleidsontwikkeling en onduidelijkheid ten aanzien van de ontwikkelingsrichting die gevolg moet worden om de welvaart te handhaven respectievelijk uit te breiden.”
Het zou naar de mening van de belangenvereniging goed zijn om onderzoek te verrichten naar de mogelijke redenen en oorzaken die tot een dergelijk groot verloop en wisseling van ministersposten leiden. ,,Wellicht kunnen dan maatregelen worden genomen om dit structurele obstakel dat belemmerend werkt op het stimuleren van economische groei, op te lossen.”
Het is naar de mening van VBC ook noodzakelijk dat politieke partijen en door hun aan te wijzen bestuurders kritisch naar dit vraagstuk kijken en met werkzame en praktische oplossingsmodellen komen. ,,De Curaçaose economie is gediend met regeer- en bestuurlijke stabiliteit.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.