Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In een uitvoerig schrijven van de schooldirectie van het Radulphus College (RC) aan ouders en leerlingen wordt teruggeblikt op het incident vorige week waarbij leerlingen in paniek raakten toen een fake WhatsApp-bericht over een mogelijke ‘school schooting’ rondging en leerlingen op de lockers sloegen wat klonk als schoten.

F06 OPRC neemt leerpunten mee,,Onze school neemt uit het gebeurde een aantal leerpunten mee”, zo stelt rector Marion Thomasia. Zo is er een RC-alertgroep in WhatsApp aangemaakt voor het personeel voor incidenten en calamiteiten. ,,Het veiligheidsplan/ evacuatieplan behoeft aanvulling van andere crisisscenario’s, zoals schietincidenten, met duidelijke instructies voor iedereen”, aldus het RC. ,,En met daadwerkelijke oefening van het handelen in de verschillende crisissituaties met de leerlingen. De politie helpt met het aanvullen van het plan.”
Verder zijn bepaalde securityzaken aan het gebouw nagelopen zoals de in- en uitgangen en het aantal camera’s. Er zal bovendien gewerkt worden aan het safety-bewuster en mediawijzer maken van de leerlingen.
Ondertussen wordt ook gezocht naar de leerlingen die op de lockers zijn gaan slaan, waardoor de paniek daadwerkelijk uitbrak. ,,Leerlingen kunnen het op een veilige manier melden op school als zij informatie hebben over daders. Of de harde geluiden, het vals alarm, de videofilmpjes of de ongerust makende berichten via social media. Iedereen die iets weet, wordt opgeroepen dit te melden. Het verder onderzoek om de daders te achterhalen, is in handen gesteld van de politie”, aldus de rector.
Leerlingen die nog last hebben van het gebeuren worden extra ondersteund. De komende week zijn er deskundige hulpverleners ingeschakeld om individueel te praten met leerlingen die dat nodig hebben. Verder komen er voor leerlingen die het nog moeilijk hebben groepsgesprekken (restorative practice). De mentoren inventariseren welke leerlingen dat willen.
Verder inventariseren de mentoren bij wie er sprake is van verwondingen of andere schade. RC: ,,Dit verzamelen we van alle klassen, waarna deze lijst naar de politie gaat om als onderlegger te dienen bij de aanklacht. De verzekering van de school dekt helaas niet de onkosten die voortvloeien uit het gebeurde.”
Ook ten aanzien van de veiligheid zijn de nodige maatregelen getroffen. Zo heeft de politie onderzocht of de school veilig is op alle plaatsen. ,,Dat bleek het geval”, aldus het verslag van de rector. Ondertussen is de politiebewaking ingetrokken maar wordt het rijdend toezicht rondom de school gehandhaafd. En omdat de examenkandidaten de komende week herkansingen hebben van de schoolexamens is er voor deze groep security geregeld.
De brief van Thomasia begint overigens met het uiten van haar medeleven aan ‘alle leerlingen en hun dierbaren die met zoveel schrik te maken kregen’. Ook is zij dankbaar voor alle steun van het schoolbestuur, de politie, ministers van Justitie en Onderwijs, de directeur-generaal Onderwijs, schoolmaatschappelijk werk en andere instanties. De rector schrijft verder: ,,Het gebeurde wordt zeer hoog opgenomen. Door de schoolleiding, door het schoolbestuur en door de ministeries van Justitie en Onderwijs. Want alles is als heel echt ervaren door de meesten. Velen ondervinden er emotionele, psychische en fysieke schade van. Voor wie hevige angst heeft gehad, is daarna niets meer hetzelfde.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).