Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Nadat maandag al de Share Purchase Agreement was ondertekend, zijn donderdag de UTS-aandelen van Curaçao officieel overgedragen aan Liberty Latin America.

libertyDaarmee is de verkoop helemaal afgerond. Curaçao was eigenaar van 87,5 procent van de aandelen van United Telecommunication Services (UTS) en houdt na aftrek van betalingen van schulden en vergoedingen voor afvloeiing en duurtetoeslag van werknemers ongeveer 95 miljoen gulden over aan de deal. Sint Maarten heeft 12,5 procent van de aandelen in haar bezit. Daar moet het parlement eerst nog een landsverordening aannemen over de verkoop van het aandelenpakket.
Liberty Latin America koopt 100 procent van de aandelen UTS voor 339 miljoen gulden. In een brief van 26 maart aan Statenvoorzitter William Millerson informeert minister Zita Jesus-Leito (PAR) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) de Statenleden in antwoord op vragen van de parlementariërs. De waarde van de aandelen is gelijk aan die van de onderneming, stelt Jesus-Leito. Het aandeel van het Land Curaçao is 87,5 procent van de ondernemingswaarde. Van het bedrag van 339 miljoen gulden zijn uitstaande schulden en voorzieningen voor de werknemers afgetrokken. Het gaat om ongeveer 64,4 miljoen gulden voor de afkoop van de duurtetoeslag en 21 miljoen aan achterstallige premiebetalingen duurtetoeslag. Daarnaast moest nog 21 miljoen gulden worden betaald aan belastingen en schulden aan het Bureau Telecommunicatie en Post. Een bedrag van 56 miljoen gulden staat op een zogenaamde ‘escrow’-rekening. Dat is een geblokkeerde bankrekening die in het algemeen wordt beheerd door een notaris in verband met eventuele garantieclaims van de kant van de koper.
De VVRP-minister maakte in haar brief aan de Staten duidelijk dat het Land Curaçao ‘gezien de huidige precaire financiële situatie’ niet in staat is om een investering van zo’n 200 miljoen gulden te doen om ‘de concurrentiekracht van de onderneming op peil te brengen’. Liberty Latin America is beursgenoteerd en eigenaar van onder andere Cable & Wireless Communications en Liberty Puerto Rico. Cable & Wireless Communications (C&W) op haar beurt is weer de moedermaatschappij van Flow, BTC en Columbus Communications. In een persbericht stelt C&W dat met UTS een combinatie ontstaat die ‘de grootste provider zal worden in Caribisch Nederland en alle diensten op het gebied van telecommunicatie zal verlenen’. Volgens C&W is er nu een solide basis ‘die de garantie biedt voor de ontwikkeling van een moderne infrastructuur met de beste service en producten van telecommunicatie tegen betaalbare prijzen’.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).