Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Niet alleen het strand naast, maar ook het strand direct achter het Marriott Hotel moet openbaar toegankelijk zijn.

marriott Het hotel is nadat de erfpacht in 2016 werd vernieuwd, gebonden aan nieuw beleid van de overheid dat zegt dat stranden niet langer privé zijn.Dat zegt minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) desgevraagd. Camelia-Römer was in 2016 minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) toen de oude erfpacht van het Marriott bij Piscadera afliep en een nieuwe werd uitgegeven. Op dat moment treedt het beleid van de overheid in werking dat wordt ondersteund met wetgeving van het Nieuw Burgerlijk Wetboek (zie kader). Dat betekent concreet dat ook mensen die niet in het hotel logeren met hun stoeltjes en badlakens op het strand mogen liggen. Een hoteleigenaar heeft wel het recht het strand te beheren, bijvoorbeeld met security-personeel. Camelia-Römer: ,,Net zoals dat elders op het eiland al gebeurt, kan ook Marriott een beheersovereenkomst afsluiten en kan er bijvoorbeeld een concessie worden verleend voor stoelen en een restaurant. Ook kunnen er regels worden opgesteld wat betreft geluid en gebruik van een barbecue en dergelijke.”Alleen als de overheid ‘bijzondere toestemming verleend’ kan een hotel een strand exclusief voor gasten openstellen. Maar het nieuwe beleid treedt dus alleen in werking op het moment dat een nieuwe erfpacht wordt verleend. ,,Niet als er tussentijds een overdracht plaatsvindt”, benadrukt Camelia-Römer.In februari werd al bekend dat ook een deel van het openbare strand tegenover het World Trade Center, bekend als Parasasa, aan het Marriott Hotel toebehoort. Dat bleek na meting van de erfpachtgrond. De afgelopen weken ontstond er commotie nadat de nieuwe eigenaar, Piscamar Beach Resort, hekken had geplaatst. Dat leidde tot protesten van onder andere strandbezoekers en buurtverenigingen. Advocaat Achim Henriquez wijst er op zijn Facebookpagina op dat een ministeriële beschikking van 20 september 2016 bepaalt dat ‘ook anderen dan gasten verblijvende in het aan de erfpachter toebehorende hotel, zonder vergoeding gebruik kunnen maken van het strand waarop het erfpachtrecht betrekking heeft’ en ‘dat het de erfpachter niet is toegestaan het strand door middel van een afrastering of anderszins af te scheiden van aangrenzende stranden’.Bastiaan Guis van Piscamar Beach Resort kon gisteren nog geen antwoord geven op vragen van deze krant over de hekken die zijn geplaatst en wat het overheidsbeleid in de praktijk betekent voor de inrichting en het beheer van het strand. Guis zegt in gesprek te zijn met de overheid.Piscamar Beach Resort is bezig met de laatste fase van een grote renovatie en verbouwing van het Marriott Hotel. Daarmee is een investering gemoeid van 21,5 miljoen dollar eigen inbreng en 34,5 miljoen dollar externe financiering door een syndicaat van banken onder aanvoering van de Maduro & Curiel’s Bank. Het hotel wordt met een extra bouwlaag uitgebreid van 248 naar 328 kamers en 8 suites en vier verdiepingen. Het gebouw en omliggende terrein wordt van top tot teen onder handen genomen: van het interieur tot en met de elektriciteitsbekabeling, afwatering, riolering, de airconditioning en de landscaping.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).