Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - De regering van Curaçao heeft Nederland officieel verzocht om artikel 25 van de Rijkswet financieel toezicht (Rft) toe te passen.

rhuggierutteDat blijkt uit een brief die premier Eugene Rhuggenaath woensdag naar zijn Nederlandse ambtgenoot Mark Rutte heeft gestuurd. Het officiële verzoek is in navolging van het advies van de Evaluatiecommissie financieel toezicht 2018 om in een bestuurlijk overleg met Nederland aan te geven welke facilitering vereist is om de overheidsfinanciën op orde te brengen, zo stelt de Curaçaose minister-president.De minister-president maakt in zijn brief een uitgebreide schets van de sociaaleconomische situatie van Curaçao, waarin de crisissituatie in Venezuela en de gevolgen daarvan voor Curaçao de rode draad vormen. De sociaaleconomische realiteit waar Curaçao momenteel mee kampt en die hoofdzakelijk door externe factoren wordt veroorzaakt, heeft een direct effect op de overheidsfinanciën, zo schrijft Rhuggenaath. ,,Gelet op het voorgaande doet Curaçao een beroep op artikel 25, eerste lid van de Rft, opdat niettegenstaande de inspanningen van het kabinet rekening mag worden gehouden met tekorten op de gewone dienst die voor de jaren 2019 en 2020 worden verwacht. Het verzoek is ook dat de tekorten in de begrotingsrealisatie 2017 en 2018 (samen 170 miljoen gulden) kunnen worden gecompenseerd in de periode 2021-2025, evenals de tekorten die in 2019 en 2020 verwacht worden. Hiermee zou Curaçao conform artikel 25 van de Rft, de ruimte gegund worden ‘die nodig is in verband met het herstel van schade veroorzaakt door de buitengewone gebeurtenissen’.” Tijdens de onderhandelingen inzake de inrichting van het financieel toezicht is artikel 25 opgenomen onder meer tegen de achtergrond van de ingrijpende, negatieve economische gevolgen voor Curaçao van de economische crisis die zich begin jaren tachtig in Venezuela heeft afgespeeld, zo schrijft Rhuggenaath.Om de economische groei van Curaçao te stimuleren, is het volgens de premier ook noodzakelijk om gedurende drie jaar jaarlijks minimaal 60 miljoen gulden extra te lenen ten behoeve van ‘high impact’ investeringen in duurzame projecten met een structureel effect en in projecten die de sociale achterstand verminderen.Bij het afsluiten van zijn brief uit de premier de wens om op zeer korte termijn met Rutte te overleggen over de mogelijkheid om te lenen om de noodzakelijke hervormingen van de economie geïdentificeerd in het plan Groeistrategie te financieren. ,,In dit overleg zal ik het verzoek van Curaçao nader kunnen toelichten om overeenstemming te bereiken over de weg die wij voor ogen hebben om niet alleen structureel gezonde overheidsfinanciën te realiseren, maar ook sociaaleconomische omstandigheden te bewerkstelligen, die perspectief bieden aan de Curaçaose burger en met name de jongeren”, zo stelt de Curaçaose premier tot slot.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.