Minister en Openbaar Ministerie zwijgen over de zaak

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Naar nu blijkt is het rapport over de roof van 500 kilo drugs in oktober vorig jaar uit het politiedepot te Rio Canario al sinds eind januari gereed en ingediend bij de minister van Justitie.

politiebureau Dat bevestigt minister Quincy Girigorie (PAR) van Justitie tegenover deze krant. ,,De uitkomsten van het rapport zijn besproken in het driehoeksoverleg van waaruit de bevindingen geïmplementeerd en gemonitord worden. Daarna zullen er stappen ondernomen worden om het publiek hierover te informeren”, aldus Girigorie. Hij legt uit dat het rapport niet over de strafrechtelijke zaak van de roof gaat, maar het ‘administratieve’ beschrijft, ‘het proces en de verantwoordelijkheden’. Uit de ministeriële beschikking (MB) over de onderzoekscommissie die zich met het drugsroofonderzoek heeft beziggehouden, kan dit ook opgemaakt worden. Daarin wordt uitgelegd dat ‘de noodzaak is gebleken om onderzoek te verrichten naar de gevolgde procedures met betrekking tot werkzaamheden en de taakverdeling inzake in beslag genomen goederen’. Genoemd wordt ook dat de huidige situatie tot onveiligheid van de goederen, maar ook van het personeel werkzaam in dit proces kan leiden. ,,De taak van de commissie is om administratief onderzoek te verrichten naar de gevolgde procedures in het kader van de inbeslagname, inbewaringneming, afgifte, verbeurdverklaring en vernietiging van de goederen in casu die vanuit het recherchegebouw aan de Garipituweg zijn verdwenen”, zo staat nader omschreven in de MB. De commissie werd voorgezeten door Franklin Dandaré en de leden waren Robert Antonius en Saran Inderson.Indertijd legde de woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) uit dat er onderzoek is gedaan door politiediensten, te weten de kustwacht, landsrecherche, douane of politie. Het OM kon er niet specifieker over zijn. Ook nu kan het OM er geen nadere mededelingen over doen, aldus waarnemend woordvoerder Roderick Gouverneur. Ook niet óf er een strafrechtelijk onderzoek gedaan is of wordt. Op 14 oktober wisten onbekenden binnen te komen door twee grote metalen deuren te forceren bij het politiekantoor in Rio Canario. Er is in verband met het onderzoek een uitgebrande vrachtwagen gevonden en in beslag genomen. Het vermoeden bestaat dat deze vrachtwagen is gebruikt om de inbraak te plegen. De drugs werden in de kluis bewaard om deze na een tijd te vernietigen. Zolang een zaak namelijk nog onder de rechter is, moeten inbeslaggenomen drugs nog bewaard blijven. Girigorie zei vlak na het incident de criminaliteit een harde klap terug te zullen geven.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).