Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De overheid moet nu alle neuzen één kant op laten wijzen en het toerisme echt op nummer één zetten en daar ook naar handelen. Aldus Stichting Belanghebbenden Pietermaai in een ‘position paper’ gericht aan de regering.

pietermaai2,,Stel jezelf de vraag ‘Is het goed voor het toerisme?’ Ja, dan doen. Niet? Dan niet doen.” Voorzitter David Dreijer: ,,Als belangenbehartiger van de ondernemers uit de wijk Pietermaai brengen wij de overheid op de hoogte van de algemene mening die leeft bij de ondernemers over de voorgestelde belastingmaatregelen om het begrotingstekort van Curaçao te dichten.”
De afgelopen jaren hebben de ondernemers van Pietermaai gezorgd voor een nieuwe bloeiende wijk binnen het Unesco Werelderfgoed, vervolgt Dreijer zijn bericht aan het kabinet. Uit het recent uitgevoerde economisch onderzoek ‘The rise of the Pietermaai-District and the road towards a sustainable economic development of the historic city center on the island of Curaçao’ is gebleken dat Pietermaai een groot economisch succes is.
Van een no-goarea is Pietermaai getransformeerd naar een populaire toeristische bestemming. Deze door de ondernemers gefinancierde revitalisering heeft de overheid 40 miljoen gulden aan belastingen en sociale premies opgeleverd. Daarnaast levert het de overheid jaarlijks 7,4 miljoen aan belasting- en socialepremie-inkomsten op. Aldus Stichting Belanghebbenden Pietermaai.
,,Wij zullen zeer verbaasd zijn indien de voorgestelde belastingmaatregelen ook daadwerkelijk een-op-een worden doorgevoerd. Dat zou averechts werken voor de verdere ontwikkeling van het toerisme in het algemeen.”
Deze ondernemers zien de oplossing van het begrotingstekort eerder in het snijden in het ambtenarenapparaat, een efficiënte inning van openstaande belastingen en boetes, een verhoging van de vergoeding van overheidsdiensten (vergunningen, Kadaster et cetera), hogere wegenbelasting voor dure auto’s, en dergelijke.
,,Wij adviseren om belastingmaatregelen door te voeren die geen negatieve consequenties hebben voor het toerisme. Toerisme is immers de belangrijkste economische pijler voor Curaçao momenteel. Met andere woorden: stimuleer de consument, ondernemer en toerist juist.”
Daarom heeft Stichting Belanghebbenden Pietermaai ook een ozb-allocatievoorstel (onroerendezaakbelasting) aan de regering gepresenteerd op 28 september 2018 om publieke investeringen mogelijk te maken om zodoende de positieve revitalisatie door te zetten en zelfs te versnellen.
Dreijer: ,,Onnodig om te zeggen dat de geplande private investeringen in Pietermaai de komende vijf jaar 110 miljoen Naf aan eenmalige belastingopbrengsten en 25 miljoen aan jaarlijks terugkerende belastingen kunnen opleveren.”
De overheid dient naar de mening van de ondernemers in Pietermaai te zorgen voor consumentenvertrouwen. Lastenverzwaringen, die hard aankomen bij de middenstand en de modaal verdienende bevolking, leiden niet tot dit consumentenvertrouwen.
De overheid heeft aangegeven geen middelen beschikbaar te hebben om de revitalisering van de Unesco Werelderfgoedwijken te stimuleren. ,,Het komt voorlopig dus aan op de ondernemers. Het verhogen van de lasten voor ondernemers is dus geen economisch verantwoorde keuze om zowel op korte als lange termijn te zorgen voor een ombuiging van het begrotingstekort.”
Nog een belangrijke reden om geen lastenverzwaring door te voeren, meent Stichting Belanghebbenden Pietermaai, is de onzekere positie van Curaçao. ,,Nederland is de grootste leverancier van toeristen. Daar wordt met argusogen gekeken naar de ‘onrust’ op Curaçao (Venezuela, vluchtelingen, stakingen, ex-premier in de gevangenis), waardoor men al eerder geneigd is om een alternatieve (Caribische) bestemming te kiezen.”
Als gevolg daarvan zijn al diverse ROC-opleidingen gestopt met het plaatsen van stagiairs op Curaçao, zo meldt de position paper van Stichting Belanghebbenden Pietermaai.
In een schrijven aan minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën stelt de voorzitter: ,,Wij begrijpen dat er meer belastinggelden geïncasseerd moeten worden om het begrotingstekort om te buigen.” Het zo doorvoeren van de voorgestelde maatregelen leidt naar de mening van de belangenstichting niet tot het gewenste resultaat en zal zelfs een negatief effect hebben.
,,We hopen op uw aandacht voor deze kwestie en zijn altijd bereid om mee te denken om te komen tot een goed belastinghervormingsplan, waarbij de verdere ontwikkeling van het toerisme in de ruimste zin van het woord voorop staat”, eindigt Dreijer.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.