Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Robbie’s Lottery heeft de rechtszaak tegen Maduro & Curiel’s Bank (MCB) op Curaçao en MCB-dochter The Windward Islands Bank (WIB) op Sint Maarten verloren.

F01Robbies verliest zaak MCB 2In november en december 2018 hebben MCB en WIB de bancaire relatie met loterijhouder Robertico ‘Robbie’ Dos Santos en zijn loterijbedrijven Administratiekantoor Dollar, Jamaroma Lotteries en The Money Game opgezegd. Dos Santos en zijn gokondernemingen hadden de banken tevergeefs verzocht terug te komen op de opzegging. MCB en WIB hebben voet bij stuk gehouden, zij het dat zij de door hen gestelde termijn van beëindiging hebben verlengd van 31 december 2018 tot 31 maart 2019 - nu over elf dagen.
In het bijzonder gelet op de betrekkelijk recente strafrechtelijke veroordelingen van Dos Santos en zijn loterijbedrijven en de aard en omvang van de bewezenverklaarde strafbare gedragingen, is volgens het gerecht ‘voldoende aannemelijk’ geworden dat voortzetting van de bancaire relatie voor MCB en WIB reputatierisico’s meebrengen, die nadelig kunnen zijn voor hun (internationale) bedrijfsvoering en in strijd komen met (interne en externe) eisen op het gebied van financiële integriteit.
Aldus het Gerecht in Eerste Aanleg op Curaçao. De contractsvrijheid van MCB en WIB en hun belang bij beëindiging van de contractuele relatie met Robbie’s dienen ‘zwaarder te wegen’ dan het belang van Dos Santos en zijn bedrijven bij voortzetting van die relatie. ,,Dit geldt ook indien zou moeten worden aangenomen dat eisers, zoals zij stellen, bij geen enkele andere bank in Curaçao of Sint Maarten welkom zijn”, meldt het vonnis, dat erop wijst dat deze stelling overigens door MCB en WIB is betwist en door Robbie’s niet aannemelijk is gemaakt. Het is (dus) vooralsnog niet bekend of de loterijbedrijven bij andere banken rekeningen aanhouden; wel dat namens Robbie’s door de advocaat was gesteld dat zonder bankrekening voortzetting van de bedrijfsvoering moeilijk, zo niet onmogelijk wordt.
Aan dit oordeel van het gerecht - dat banken niet verplicht zijn Robbie’s Lottery en Smartplay als klanten te behouden - ‘kan niet afdoen’ dat Dos Santos inmiddels als statutair bestuurder is opgevolgd door zijn dochter Stephanie Dos Santos, ten aanzien van wie geen bezwaren gelden, en dat onder haar bestuur, naar wordt gesteld, grote verbeteringen zijn aangebracht in de bedrijfsvoering op het gebied van professionalisering, automatisering, transparantie en omgang met de toezichthouder. ,,Feit blijft immers dat het loterijbedrijf nog steeds wordt uitgeoefend door en voor de strafrechtelijk veroordeelde (rechts)personen met wie MCB en WIB rechtens niet tegen hun wil zaken behoeven te blijven doen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).