Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Stichting Dierenbescherming Curaçao (SDBC) heeft noodgedwongen het besluit genomen om het asiel per direct tot nader order te sluiten voor langdurige schutting van honden en katten.

F03 Einde asiel nabijDe stichting gaat zich volledig en intensief wijden aan educatie en sterilisatie om de overpopulatie van dieren bij de wortels aan te pakken.
De dieren die er momenteel zijn, kunnen binnen 14 dagen door andere organisaties of voor gratis adoptie opgehaald worden. Alle andere dieren die geen opvang krijgen zullen op een verantwoordelijke en humane wijze worden ingeslapen ‘om ze van hun uitzichtloze isolement in het asiel te verlossen’. ,,Het dierenasiel is de grootste kostenpost voor SDBC en vergt nu te veel aandacht om aan sterilisatie en educatie te kunnen werken. Daarnaast blijven de opgevangen dieren te lang in het asiel zitten en krijgt slecht een zeer klein gedeelte een baas. Het opgesloten houden van deze dieren in een hok van 3 m2 voor maanden, sommigen zelfs jaren, achtereen is dierenmishandeling”, staat in het persbericht van SDBC.
Het asiel zal slechts gebruikt worden om schutting te bieden aan loslopende dieren die maximaal 4 dagen geschut zullen worden. Op deze manier probeert SDBC meer plaats te creëren voor andere straathonden en -katten. ,,Het moet drastisch anders en liefst met de medewerking van het volk, zodat er ook meer bewustzijn wordt gecreëerd voor het probleem.” De stichting roept mensen op om loslopende dieren naar het asiel te brengen, waar zij deze dieren tegen betaling op humane wijze zullen inslapen. ,,Dit is een meer diervriendelijke aanpak dan wat er zich nu afspeelt op zijn beloop te laten.”
SDBC wil met een sterilisatieactie proberen te vermijden dat de extreme maatregelen zich in de toekomst weer zullen herhalen. De actie vindt plaats in buurtcentrum Koraalspecht op 27, 28 en 30 april en op 1 mei. Hiervoor zullen veeartsen uit Colombia samen met lokale artsen hun medewerking verlenen aan dit project om de overpopulatie aan honden en katten behoorlijk te kunnen intomen.
Voor de sterilisatieactie vraagt SDBC hulp van donateurs om middelen of geld beschikbaar te stellen. Ook worden vrijwilligers opgeroepen die zich willen opgeven om aan de actie mee te werken.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).