Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Multidisciplinair Projectteam (MDTP) dat was opgericht in verband met (het veiligstellen van) de toekomst van de Isla-raffinaderij, heeft in 2017 een tiende meer uitgegeven dan de 5 miljoen gulden die was begroot.

rdkDat staat in een verslag van de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab), dat onlangs is aangeboden aan de Staten. Medio 2017 nam Clift Christiaan bij het MDPT het roer over van voormalig voorzitter Werner Wiels.
Soab: De MDPT-kosten over de periode 29 juni 2017 tot en met 31 mei 2018 bedragen 3.920.313 gulden (ruim 3,9 miljoen). Hiervan heeft 2.826.591 (2,8 miljoen) betrekking op deze periode en 1.093.722 (bijna 1,1 miljoen) op de periode 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.
In een vorig rapport heeft Soab gemeld dat de kosten over de periode 1 januari 2017 tot en met 28 juni 2017 bijna 1,9 miljoen (2.860.552) bedragen. Hierna zijn bijgekomen facturen geregistreerd van 50.463, waardoor de kosten over de periode 1 januari 2017 tot en met 28 juni 2017 ruim 2,9 miljoen (2.911.015) bedragen.
Dus de MDPT-kosten over héél het jaar 2017 bedragen 5.737.606 (5,7 miljoen).
Dit is 737.606 (14,7 procent) meer dan de goedgekeurde begroting voor het jaar 2017 van 5 miljoen, aldus Soab, dat verder heeft vastgesteld dat gedurende het jaar 2018 in totaal 49.521 aan creditnota’s met betrekking tot de eerste helft van het jaar 2017 zijn ontvangen.
De totale overschrijding ten opzichte van de goedgekeurde begroting 2017 wordt hierdoor 688.085 (13,8 procent). Van het MDPT hebben de overheidsaccountants vernomen dat een ‘key member’ van het MDPT de door hem ontvangen renumeratie over de periode januari 2014 tot en met mei 2018 van alles bij elkaar 270.000 gulden heeft teruggestort in de tweede helft van het jaar 2018. Wie dit is, wordt niet bekendgemaakt. lndien hiermee rekening wordt gehouden bedraagt de totale overschrijding 418.085 (8,4 procent).
Soab heeft van het MDPT vernomen dat de goedgekeurde MDPT-begroting 2017 van 5 miljoen na het aantreden van de latere voorzitter van het MDPT niet is aangepast. Ook is vernomen dat de MDPT-begroting 2018 nog niet was/is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Refineria di Kòrsou (RdK).
De vaststelling van de begroting 2018 werd aangehouden in afwachting van nadere besluitvorming door de RvC over twee deelprojecten van het ‘redevelopment team’. Intussen is het MDPT opgevolgd door een PMO (Project Management Organisatie) binnen RdK.

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.