Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Minister van Financiën Kenneth Gijsbertha (MAN) overweegt sanctiebeleid te introduceren voor ambtenaren die niet of onvoldoende gemachtigd zijn voor betalingen en die de overheid aan financiële verplichtingen hebben gebonden.

gijsberthaHet ministerie van Financiën heeft geconstateerd dat bij verschillende ministeries weleens financiële verplichtingen worden aangegaan door personen die daartoe niet gemachtigd zijn. En als de betreffende minister daarop wordt gewezen, wordt de ambtenaar daar nog onvoldoende op aangesproken. Aldus de Financiënminister in een brief aan alle secretarissen-generaal, sector- en beleidsdirecteuren, hoofden van inspectie en uitvoeringsorganisaties. ,,Het moge duidelijk zijn dat het aangaan van verplichtingen zonder de noodzakelijke machtiging dan wel onvoldoende gemachtigd, beschouwd wordt als een overtreding”, aldus Gijsbertha.
De minister legt uit dat aan het begin van ieder jaar conform de Landsverordening comptabiliteit per ministeriële beschikking (MB) de verantwoordelijke minister en de minister van Financiën personen aanwijzen die financiële verplichtingen mogen aangaan, waarbij ook de hoogte van de bedragen aangegeven wordt. Hiervan wordt een register bijgehouden. De overtredingen worden verder per kwartaal door het ministerie van Financiën gerapporteerd, die vervolgens de rapportage aan de Raad van Ministers (RvM) aanbiedt voor het treffen van de nodige maatregelen.
De minister wijst er nogmaals op: ,,Volgens de Landsverordening materieel ambtenarenrecht (LMA) wordt het overtreden van enig voorschrift als een plichtsverzuim beschouwd. De ambtenaar die zich aan plichtsverzuim schuldig maakt kan door het bevoegd gezag disciplinair worden gestraft. Een schriftelijke berisping is de lichtste straf die kan worden toegepast. De zwaarste is ontslag.”
De aangeschreven personen wordt verzocht de inhoud van de brief door te spelen aan de ambtenaren.

 

 

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.