Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In een aangepaste planning gaat het Project Arawak, in verband met de zoektocht naar een nieuwe operator van de Isla-raffinaderij vanaf 2020, ervan uit dat op of rond 22 juli 2019 de diverse Memoranda of Understanding (MoU’s) met hopelijk meerdere partijen getekend kunnen worden.

F01 RdK info Isla werknemers 1Vervolgens moet medio oktober het contract zijn afgerond en ondertekend. Refineria di Kòrsou (RdK), de overheids-nv die namens het Land Curaçao eigenaar is van de raffinaderij, heeft gisteren circa 2.000 werknemers die hun inkomen bij en op het Isla-terrein verdienen, ingelicht over de stand van zaken met betrekking tot de toekomst van de lokale olie-industrie. Dat gebeurde in twee sessies in het WTC.
Na het onverwacht afhaken van Motiva/Aramco als ‘preferred partner’ op 31 januari is een nieuwe aanpak ingezet. Er is een comité Project Management Organisatie (PMO), onder voorzitterschap van Evelyn Kruithof-Bor, ingesteld en onmiddellijk zijn alle eerdere geïnteresseerden benaderd met de vraag of zij nog belangstelling hebben. Ook is een lijst met aanvullende partijen samengesteld. Zo kregen de toehoorders te horen. Daarbij was ook interim-directeur van RdK Marcelino ‘Chonky’ de Lannoy, terwijl PMO-lid Arthur Gevers voor een groot deel het woord voerde. Gevers kent de Isla - waar hij al 28 jaar werkzaam is als senior engineer - als zijn broekzak.
Samen met de internationale consultant IHS Markit is door RdK/PMO de strategie gewijzigd. Project Arawak moet veel meer flexibel en gericht op de wensen en behoeften van potentiële partners worden, is een voorname zo niet dé voornaamste conclusie.
Het Caribisch gebied wordt immers over het algemeen niet gezien als een zeer aantrekkelijke markt wat betreft de petroleumindustrie. Gewezen werd op de situatie in St. Croix (Hovensa), Aruba (Valero en later Citgo) en Trinidad. Ongunstige transportmogelijkheden en geen of gebrekkige toegang tot het goedkopere natuurlijk gas maken dat de ‘net refining margin’ één tot twee dollar per vat lager ligt dan bij vergelijkbare raffinaderijen in de Amerikaanse Golf.
Daarnaast zijn op de Isla grootschalige investeringen nodig; als die uitblijven is de Curaçaose raffinaderij minder en mogelijk zelfs onvoldoende concurrerend. Ook is sprake van groot achterstallig onderhoud door de huidige exploitant. In de presentatie voor de werknemers staat de naam niet vermeld, maar iedereen weet: het betreft de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PdVSA.
Er zijn meer onzekerheden of onderwerpen waar kandidaat-partners meer helderheid over willen: de belastingdruk waarmee zij te maken krijgen, incentivemogelijkheden voor investeringen, de milieuwet en -regelgeving, de feitelijke staat waarin Isla verkeert om de exploitatie direct over te kunnen nemen, maar ook de moeilijkheid om van PdVSA op transparante wijze informatie te krijgen.
In de nieuwe aanpak wordt hiermee rekening gehouden, om deze obstakels en onzekerheden zoveel mogelijk weg te nemen en een zo aantrekkelijk mogelijk pakket te kunnen aanbieden, bijvoorbeeld door het bieden van (financiële) prikkels. Aldus de presentatie die de titel ‘Kreando un futuro duradero’ (Werkend aan een duurzame toekomst) meekreeg.
 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.