Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Kan een bedrijf als UTS verkocht worden zonder wetgeving die door de Staten is goedgekeurd? Verschillende Statenleden uitten gisteren kritiek op de weinig transparante procedure.

F02 Staten UTS oppositieDe spoedvergadering van de centrale commissie van de Staten was op speciaal verzoek van minister Zita Jesus-Leito (PAR) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) binnen twee dagen bijeengeroepen en had als enige agendapunt de verkoop van de aandelen van telecommunicatiebedrijf UTS. Maar ook gisteren kon Jesus-Leito geen details geven over de overname. Zij beroept zich nog altijd op een ‘non-disclosure agreement’ en de boodschap luidt: er ligt een Share Purchase Agreement (een overeenkomst over het verkrijgen van de aandelen) op tafel en de intentie tot verkoop is gemeld aan Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsidentiteiten (SBTNO). ,,We vechten ervoor volgende week het contract te kunnen sluiten.” De voorzitter van de commissie Privatisering UTS, Alberto ‘Chos’ Romero, ging kort in op de voorwaarden van de regering waarover overeenstemming is: de naam Chippie en UTS blijven een of twee jaar en worden dan herzien, scholen en universiteit krijgen voor langere periode gratis internet en de koper houdt rekening met de afspraken met werknemers over afvloeiing tot eind 2020. Maar over de duurtetoeslag voor gepensioneerden moet nog verder worden onderhandeld. Het vaststellen van de prijs heeft het meeste tijd gekost. Romero: ,,We zijn binnen de range gebleven van drie methodes om de waarde van een bedrijf te berekenen.” Geen concrete cijfers, geen naam van de koper. Inmiddels is algemeen bekend dat het gaat om Liberty Latin America.
Dat de VVRP-minister de Statenleden met spoed laat oproepen en eigenlijk weinig nieuwe informatie kan geven, wekt wrevel. ,,Wat is nu eigenlijk de urgentie van deze vergadering”, vraagt MFK-parlementariër Jacinta Constancia zich af. De kritiek en het aantal vragen zijn er niet minder om. Charles Cooper (MFK) heeft geen problemen met de verkoop van het ‘commerciële deel’ van UTS, maar vindt dat de infrastructuur van het bedrijf in handen van het volk moet blijven. Dat is een gepasseerd station, beseft Cooper, maar wat volstrekt niet door de beugel kan wat hem betreft, is dat de verkoop van de overheids-nv gebeurt zonder goedkeuring van de Staten. ,,De minister had met een landsverordening moeten komen. We moeten geen precedent scheppen. Dan zit er straks een mafkees in Fòrti die zegt: kom we verkopen Curoil. Ik waarschuw u maar minister, u bent helemaal verkeerd bezig.”
Ook Meinder ‘Menki’ Rojer (KdNT) stuit het tegen de borst dat Curaçao haar infrastructuur te grabbel gooit en daarmee de staatsveiligheid in gevaar brengt. ,,U pleegt een misdaad tegen het volk door de verkoop aan buitenlanders. Dit gaat niet meer om een strategische partner, maar om verkoop van alle aandelen. Non-disclosure? Het gaat hier om eigendom van het volk, dat kan toch niet!”
Anders dan Rojer zegt Wimbert Hato van coalitiepartij MAN dat hij in december vorig jaar wel heeft ingestemd met de verkoop van UTS. ,,We begrepen hoeveel geld er moest komen voor de nodige investeringen en hoe groot de concurrentie was. De conclusie luidde dat er geen tijd meer moest worden verspild en UTS moest worden verkocht.” Maar Hato zet ook vraagtekens bij de wijze waarop dat gebeurt, zonder autorisatie van de Staten. Hij wil van de afdeling Wetgeving en Juridische Zaken horen wat de juridische procedure is die officieel moet worden doorlopen.
De VVRP-minister en haar adviseurs kregen al met al een spervuur aan vragen, met name van de kant van de oppositie, in een poging toch meer concrete informatie los te krijgen. Statenlid Marilyn Moses (MP) stelt de transparantie rond de deal aan de kaak: wanneer is tot verkoop besloten, op basis van welke wet, wat is de infrastructuur waard, en wat blijft er over van de verkoopopbrengst? Moses, en ook MFK-lid Jacinta Constancia, vragen zich af wat er met het geld gebeurt. ,,Premier Rhuggenaath heeft al eerder hier in de Staten gezegd dat de opbrengst van de verkoop van UTS niet gebruikt wordt voor het begrotingstekort. Maar als het geld naar algemene middelen gaat, wordt het alsnog gebruikt om het gat te dichten”, aldus Constancia.

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.