Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Het door de overheid aangekondigde pakket van maatregelen zal de economie van onze Unesco-binnenstad hard schaden en in een verder verval brengen.”

F01 Plan Tax free PundaOndernemersvereniging DMO (Downtown Management Organization) is tegen het verhogen van het ob-tarief (omzetbelasting) naar 9 procent, het verhogen van de accijnzen op bier en gedestilleerd en de verlenging van de eigen risicoperiode.
De verhoging van het ob-tarief van 6 naar 9 procent zal leiden tot een inkomensverlies bij de ondernemers, zo meent DMO. ,,Het verhogen van de omzetbelasting met 50 procent, zonder een lastenverlichting voor de consument, resulteert in een verminderde koopkracht.”
De prijzen voor basislevensonderhoud gaan omhoog, wat leidt tot lagere uitgaven aan onder andere kleding, schoenen, make-up, luxeproducten en uit eten gaan. ,,Deze categorieën detailhandel zijn juist in de meerderheid aanwezig in onze binnenstad. De opbrengsten in de binnenstad zullen dus significant lager worden, dit terwijl de omzetten al jaren achteruitlopen en onder druk staan”, aldus DMO-directeur Carine Ghazzi.
Zoals het College financieel toezicht (Cft) en de Commissie Begrotingsdoorlichting ook aangeven, ligt de oorzaak van het huidige begrotingstekort grotendeels aan ‘onvoldoende budgetdiscipline’ en ‘geen of weinig vooruitgang wat betreft de implementatie van kostenverlagende maatregelen’, vervolgt DMO. Echter twee derde van het huidige voorgestelde pakket van maatregelen komt voor rekening van de ondernemer en niet de overheid. ,,We vragen het land dan ook om maatregelen te nemen op het gebied van kostenverlaging van het ambtenarenapparaat in plaats van de oplossing te zoeken bij de ondernemer en de consument.”

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).