Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De gebruiker van de jaarrekening 2017 krijgt geen juist inzicht over de financiële positie en het resultaat van het Land, want het financieel beheer vertoont ernstige tekortkomingen. Dat staat in het onderzoeksrapport van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC).

fortiDaarin staat dat de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten in het jaar 2017 niet tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de wet- en regelgeving. En dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de financiële positie van het Land per 31 december 2017 en het resultaat over 2017.
Een goede jaarrekening mag niet meer dan 18 miljoen gulden aan fouten of onzekerheden bevatten. Maar de Curaçaose jaarrekening 2017 telt voor een bedrag van maar liefst 1.425 miljoen gulden aan fouten en 5.786 miljoen aan onzekerheden.
Belangrijkste reden hiervoor is onder andere dat de verschillende ministeries nog niet voldoen aan de minimale eisen van ordelijkheid en controleerbaarheid die zijn voorgeschreven in de Landsverordening financieel beheer.
De ARC geeft als voorbeeld dat er facturen zijn betaald door overheidsfunctionarissen die geen betalingsordonnateurs zijn. Ook zijn financiële verplichtingen aangegaan door onbevoegde functionarissen en opdrachten verstrekt zonder het vereiste programma van eisen. Verder zijn er subsidies verstrekt zonder de vereiste ministeriële beschikkingen en overdrachten gedaan zonder een getekende overeenkomst.
De ARC benadrukt nog eens: ,,Elke minister is verantwoordelijk voor het financieel beheer van zijn ministerie.” In de rapportage worden tekortkomingen genoemd die betrekking hebben op de controleerbaarheid van de begroting. Als voorbeeld geeft de ARC dat er geen functiescheiding aanwezig is tussen degene die in het salarissysteem muteert en degene die deze mutaties controleert. ,,De interne controlefunctie is niet (voldoende) ingevuld bij de meeste ministeries”, aldus de Rekenkamer. Een ander voorbeeld is dat facturen van 2016 onterecht in 2017 zijn verantwoord. Verder constateert de Rekenkamer dat er onvoldoende informatiebeveiliging is vastgelegd in de financiële administratie. ARC: ,,Dit is een tekortkoming omdat onbevoegden toegang hebben tot onder andere het belastingsysteem van de Landsontvanger.”
Verder is er geen goede inventarisatie van de eigendommen van het land, waardoor ‘het onzeker is of de verantwoorde eigendommen bestaan’.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).