Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Als de regering van Curaçao voldoet aan waar het Cft op aandringt, namelijk de begroting 2019 aanpassen met ten minste 29 miljoen gulden, dan resulteert dit in een totale ombuiging en/of lastenverzwaring van bijna 132 miljoen.

GijsberthaEen doorrekening van de Centrale Bank CBCS becijfert dat de economie dan met 1,8 procent afneemt ten opzichte van de eerdere groeiraming van 0,4 procent.
Dat schrijft minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën in een nog niet openbaar gemaakte brief van 30 januari aan voorzitter Raymond Gradus van het College financieel toezicht (Cft). Het Antilliaans Dagblad beschikt over het document.
De bewindsman reageert hiermee op het advies van Cft van 16 januari waarin het college aandringt op aanpassing van de begroting van het lopende jaar, dat pas iets meer dan een maand oud is. ,,Met name gezien de huidige economische omstandigheden en het feit dat de inspanningen rond de compliance van de belastingen tot nu toe niet het gewenste effect hebben opgeleverd, acht het Cft de in de begroting 2019 opgenomen baten niet realistisch”, schrijft Gradus.
Het gaat mede om de afgelopen jaren, die tekorten vertonen. Op basis van de realisatie van de begroting 2018 zal deze afsluiten met een tekort van naar verwachting 39,1 miljoen; dit terwijl de vastgestelde begroting 2018 - zelfs na de tweede begrotingswijzing - nog een overschot liet zien van 42,4 miljoen en de prognose in het derde kwartaalverslag 2018 nog uitkwam op 40,6 miljoen.
,,Het Cft verzoekt u de tekortcompensatie aan te passen van 23 miljoen in 2019 naar minimaal 52 miljoen, zodat ten minste één derde van de gezamenlijke tekorten 2017 (met 116,8 miljoen) en 2018 (39,1 miljoen) wordt gecompenseerd, en aan te geven welke middelen hiervoor worden vrijgemaakt.”
Gijsbertha reageert als volgt, zo blijkt uit zijn brief in handen van het Antilliaans Dagblad: ,,Ik wil benadrukken dat het aanpassen van de begroting met ten minste 29 miljoen ter dekking van tekorten en het opvangen van een verlaging van de belastingraming met 87,7 miljoen (1.491,3 tegenover 1.403,6) enorme negatieve gevolgen zal hebben voor de economie.”
Dit betekent, aldus de minister, een totale ombuiging en/of lastenverzwaring (lees: hogere belastingen/premies) van ongeveer 132 miljoen. Om een beeld te krijgen van de gevolgen voor de economie, heeft de bewindsman de CBCS verzocht een analyse te maken. ,,De conclusie van de Centrale Bank is zorgwekkend.”

 

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).