Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Certain people, he mentioned no names, wanted to get paid. I said no.” Dit verklaart Head Trading AOT, hoofd van de ‘trading department’ van AOT Energy, in een telefonisch interview met Ivy Advocaten in Amsterdam.

F06 OP AOT Energy websiteIvy Advocaten deed in opdracht van de Raad van Commissarissen van Refineria di Kòrsou (RdK) onderzoek naar het omkoopschandaal bij RdK, wat de kop kostte van directeur Roderick van Kwartel en twee andere topfunctionarissen van deze overheids-nv. De vertrouwelijke eindrapportage van Ivy is in handen van deze krant. Met AOT als Amerikaanse partner heeft Count in Rotterdam als geïnteresseerde partij deelgenomen aan het aanbestedingstraject ‘Arawak’; de selectie van de toekomstige strategische partner van de Isla-raffinaderij.
IHS Markit - in april 2018 ten behoeve van de objectivering door RdK ingeschakeld als externe, coördinerende en adviserende partij - heeft Count/AOT uitgenodigd om in gesprek te gaan over de toekomstmogelijkheden van de raffinaderij. Count is sinds januari 2018 met RdK en Isla in gesprek en gebruikt intern hiervoor codenaam ‘Project Turtle’. Het consortium van Count en AOT is Curefco genaamd.
Op de vraag van de Ivy-onderzoekers wat de relatie tussen Count en AOT inhoudt, verklaart Head Trading AOT: ,,We have entered into an agreement with Count, never formal, that AOT and Count will work together on a solution for the refinery in Curaçao. We started talking to Count in February 2018 in London and then in Curaçao. We worked on proposals; the main goal of our consortium with Count is to work together to have the refinery open and running. We had an agreement to work on a 50-50 percent basis, but this agreement has never been formalized”.
IHS informeert AOT en Count op 7 augustus 2018 dat het AOT/Count-consortium is geselecteerd om door te gaan in de short term solution-selectie en dat het consortium haar interesse om ook door te gaan in de long term-selectie per e-mail kan doorgeven, hetgeen AOT/Count doet.
Head Trading AOT vertelt aan de opstellers van het Ivy-onderzoeksrapport dat hij in 2018 vier keer naar Curaçao is gereisd: in mei, begin augustus, eind augustus en september. In augustus neemt hij zijn collega mee, Business Developer AOT. Zij komen naar Curaçao op verzoek van Count met de mogelijkheid om een non-binding MoU te tekenen met RdK.
Op 23 augustus vindt een formele vergadering plaats bij RdK. Inmiddels hebben zij ‘short term guidelines from IHS’ ontvangen. Head Trading AOT zegt: ,,I was really trying to find out how the refinery worked.” Volgens hem is de bespreking bij RdK frustrerend: ,,It did not seem to go anywhere. (...) I think we were all upset that our technical questions were not answered; they were not willing to give us information or share it with us.”
Op de vraag van Ivy ‘are you aware of an email conversation between Count and [consultant RdK; zoals gisteren door deze krant onthuld betreft dit Ashley Isidora van NNA Accounting and Advisory Services, red.)] about an agreement regarding a company to be named International Quality Control?’, zegt Head Trading AOT dat hij daar pas sinds eind november 2018 van op de hoogte is: ,,When I was contacted by you [Ivy Advocaten], I asked [Melder; Colás Bos, red.)] to send me the draft agreement and he sent it to me.”
Head Trading AOT verklaart dat hij maar één contract heeft gezien; een concept waarin 750.000 dollar is opgenomen, gedateerd 23 augustus 2018. Hij zegt niet eerder op de hoogte te zijn geweest van deze e-mail met conceptovereenkomst afkomstig van Consultant. 
Op een gegeven moment in augustus belt Bos namens Count met Head Trading AOT. Volgens laatstgenoemde zegt Bos dat ‘certain people, he mentioned no names, wanted to get paid. I said no’. 
Volgens Head Trading AOT is Bos het daar mee eens. Head Trading AOT verklaart: ,,We stay in the IHS process. Bos said that he was going to contact the prime minister. I did not know he was writing a letter. Now I do. We talked about the process, how to present a deal, not about ‘profit sharing’ to individuals’.” Ook de senior vice president for Americas Business Development AOT is door Ivy Advocaten telefonisch geïnterviewd.
Intussen is bekend om welke ‘certain people’ en ‘individuals’ het gaat. Uit het geanonimiseerde eindrapport van Ivy blijkt dat het ging om de ‘vier heren’ bij RdK: statutaire directeur Van Kwartel, technisch manager Igor Cijntje, projectcoördinator Michèle Kinburn en consultant Isidora van NNA Accounting.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.