Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Onderwijsvakbond Sitek is niet volmondig akkoord met de zes verbeterpunten die de regering heeft voorgesteld en heeft een reactie teruggestuurd met aanpassingen op de handreiking.

sitekDat wordt door Sitek-lid Frensel Josefina uitgelegd tegenover deze krant. Voorzitter Darius Plantijn is onbereikbaar voor nader commentaar.
,,De onderwijssector moet bestempeld worden als een aparte sector met eigen condities voor onderwijspersoneel”, zo luidt een van de beloftes die de drie ministers Eugene Rhuggenaath (Algemene Zaken), Kenneth Gijsbertha (Financiën) en Marilyn Alcalá-Wallé (Onderwijs) hebben gedaan aan Sitek. Op dinsdag vond er een marathonvergadering plaats tussen deze ministers en Sitek en daarna gingen de ministers nog verder in een intern overleg tot in de avonduren. Hier kwam een voorstel uit voort, bestaande uit zes punten, dat direct naar de onderwijsbond gestuurd is, zo maakt de regering bekend. Daarop heeft Sitek te kennen gegeven door het document te willen gaan alvorens te reageren. De voorstellen die op dit moment op tafel liggen zijn dat docenten van het vsbo minder uren les gaan geven en teruggaan van 32 naar 27 lesuren per week. De docenten met een A-status die al vijf jaar in functie zijn, gaan automatisch naar de B-status over. Daarmee gaan de leerkrachten niet alleen naar een hogere salarisschaal, maar ook binnen de schaal gaan ze ook nog eens twee treden omhoog. Ondersteunend personeel binnen het onderwijs dat op dit moment tussen de 19 en 25 dagen vakantie heeft krijgt 38 vakantiedagen. De schoonmaak op scholen zal elke dag gebeuren naast het sanitair dat al elke dag door de schoonmaakbedrijven schoongemaakt werd. Verder wordt er een datum geprikt om aan de andere punten te werken die in het convenant genoemd worden.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).