Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Gerrit Schotte (MFK) is gisterochtend enkele uren door het Recherche Samenwerkingsteam (RST) gehoord. Dat bevestigen zijn advocaten in een schriftelijke verklaring.

schotteZij benadrukken dat Schotte, die een gevangenisstraf van drie jaar uitzit voor ambtelijke corruptie, ‘alleen als getuige is gehoord in een lopend onderzoek op Curaçao’. ,,De heer Schotte heeft hieraan zijn volledige medewerking gegeven.” Bij het verhoor werd de politicus bijgestaan door zijn raadsteam.
In verband met welke zaak het verhoor plaatsvond, wilde het verdedigingsteam niet bekendmaken. Wel stellen de advocaten dat het verband houdt met een verklaring waarin de naam van Schotte is genoemd.
Tijdens zijn laatste persconferentie voor hij naar de gevangenis ging, liet Schotte weten dat voormalig partijgenoot Dean Rozier een verklaring had afgelegd in de zaak Maximus - waarbij onderzoek wordt verricht naar de opdrachtgevers van de moord op Helmin Wiels - en hierbij zijn naam zou hebben genoemd. Volgens Schotte zou Rozier hebben gezegd dat Rudney Garmes, Gilmar ‘Pik’ Pisas en Schotte aanwezig waren toen George Jamaloodin - hoofdverdachte in de zaak Maximus - in aanwezigheid van Rozier zou hebben gezegd de intentie te hebben Wiels te laten vermoorden. ,,Dit is absoluut niet waar”, zo liet Schotte in december weten. ,,Hij (Rozier, red.) verklaarde niets in 2014 en vier jaar later betrek je drie onschuldige mensen erbij, waardoor we allemaal zijn opgeroepen door het RST voor verhoor.”
Rozier liet een dag later weten dat Schotte zou liegen. ,,Ik heb geen belastende verklaring afgelegd aan het Openbaar Ministerie tegen George Jamaloodin, Schotte, Rudney Garmes en Gilmar Pisas”, zo gaf hij te kennen.
De oud-politicus liet toen weten dat het RST dat jaar wel contact met hem had opgenomen, eerst telefonisch en later persoonlijk om hem vragen te stellen over Jamaloodin, maar dat hij hierbij kort had geantwoord dat de agenten maar contact moesten opnemen met de leden van MFK. ,,Ze waren erg geïnteresseerd in de motie van afkeuring die in 2012 tegen Jamaloodin werd ingediend. Mij werd gevraagd of ik erbij was, wat de reactie van Jamaloodin en van de MFK-fractie en andere leden was, hoe de sfeer toen en daarna was en hoe Jamaloodin zich gedroeg. Ik heb daar kort antwoord op gegeven door ze te verwijzen naar de betreffende leden van MFK”, aldus Rozier.
Ook in 2014 is contact gezocht met Rozier, die in de periode van het kabinet-Schotte een prominent lid van MFK was en later zijn steun aan de regering introk en zich als onafhankelijk lid in de Staten opstelde. ,,Maar de strekking was toen in 2014 anders. Er werd toen een heel ander aspect belicht”, aldus Rozier. Volgens de oud-politicus zei het Openbaar Ministerie toen tijdens een gesprek dat ze opnames en foto’s hadden van verschillende leden van de MFK, inclusief Rozier. ,,Ik heb toen gereageerd door te zeggen ‘het zal wel’. Mij werd toen ook gezegd dat Jamaloodin zou hebben gezegd de wens te koesteren Wiels te laten vermoorden.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.