Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Motiva Enterprises in de Verenigde Staten is afgehaakt als partij die geïnteresseerd is om de exploitatie van de Isla-raffinaderij over te nemen. Motiva, de naam is nooit officieel bevestigd of ontkend door de regering, gold voor overheids-nv Refineria di Kórsou (RdK) als ‘preferred partner’ en de ideale operator.

motivaHet afhaken van Motiva is daarom een grote klap voor Curaçao. Het land had de hoop gevestigd op dit Amerikaanse bedrijf met honderd procent Saoedi-Arabische aandeelhouders (Aramco).
De grote vraag voor RdK en andere directbetrokkenen is: wat heeft Motiva bewogen zo plotseling van gedachten te veranderen? Want vorige week nog kreeg een Curaçaose delegatie die Houston bezocht stellig de indruk dat de Amerikaanse olieonderneming volop interesse had. Er zou zelfs spoedig een Memorandum of Understanding worden getekend.
Tijdens het bezoek werd onder meer gesproken over het afgeronde onderzoek naar (uitlokking van) omkoping in verband met een andere ‘bidder’ (zie elders in deze editie). Motiva had volstrekte helderheid geëist en vooral dat uitgesloten is dat zij er ook maar iets mee te maken heeft.
Toch kwam twee dagen later het bericht dat de voorkeurskandidaat zich terugtrekt uit het ‘Poject-Arawak’ om een nieuwe exploitant aan te trekken. De vertraging, mede als gevolg van het interne onderzoek naar onregelmatigheden bij RdK ten tijde van de voor ontslag voorgedragen directeur Roderick van Kwartel, speelt een grote rol. Ook lijkt het erop dat zich voor Motiva andere kansen voordoen.
Met minder dan elf maanden voor het einde van het leasecontract met het Venezolaanse PdVSA is dit een enorme tegenslag voor Curaçao. Overigens is PdVSA zelf ook een van de resterende kandidaten. Recent nog waren er op Curaçao besprekingen met de PdVSA-top. De staatsonderneming kampt echter met grote problemen; zelfs met de levering van ruwe olie. Een partnerschap met een derde partij naast PdVSA en RdK zou een mogelijke optie zijn.
Premier Eugene Rhuggenaath (PAR) kijkt ook uit naar alternatieven, zegt hij in een reactie, maar geeft nog niet op ten aanzien van de preferred bidder. Hij wil persoonlijk contact opnemen met de Motiva-directie om te vernemen wat er is voorgevallen waardoor het concern zich terugtrekt.
Gisteren zijn ministers, Statenleden en vakbonden ingelicht. Laatstgenoemde vragen om continu op de hoogte te worden gehouden, om zo de werknemers te informeren. RdK betreurt dat een proces dat zo goed liep is gefrustreerd door iets dat een intern onderzoek vergde en als gevolg daarvan negatief uitpakt. ,,Het openhouden van de raffinaderij, met een duurzame en houdbare toekomst, is in het belang van degenen die er werken maar ook in dat van het algemene welzijn.”
Op pagina 3
Omkoping ‘gewoonste zaak’


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).