Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Caracas - Wereldwijd zijn nu alle ogen gericht op Venezuela. Wat daar gebeurt, mag absoluut niet. Dat stelt premier Eugene Rhuggenaath.

F01 Alle ogen op Venezuela,,Als Juan Guaidó de bevolking van Venezuela de rust en vrede kan bezorgen die het zo hard nodig heeft en - dat is de verwachting - vrije verkiezingen zal uitroepen, dan erkennen we hem als de president van Venezuela.”
Het Nederlandse Koninkrijk heeft zich aangesloten bij een aantal EU-lidstaten dat vrijdag een ultimatum van acht dagen oplegde aan Nicolás Maduro: organiseer nieuwe, eerlijke en vrije verkiezingen of we erkennen Guaidó als de president van Venezuela.
,,Het Koninkrijk maakt zich grote zorgen over de politieke en humanitaire crisis in Venezuela en hecht aan een goede buurlandrelatie”, schrijft minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken zaterdag in een brief waarin hij aankondigt interim-president Juan Guaidó volgende week hoogstwaarschijnlijk te gaan erkennen.
Blok staat ‘in nauw contact’ met de ministers-presidenten van de Caribische landen’ vanwege de ‘nauwe historische, sociale en culturele verwevenheid’ met Venezuela. Dit land is ‘een belangrijk buurland van het Koninkrijk’, aldus de minister. Hij reageert snel op het verzoek van donderdag van de commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer om een standpuntbepaling, omdat de actualiteit snel gaat. Na de demonstraties van woensdag was er nog geen sprake van erkenning van Guaidó.
‘De harde roep van het volk voor herstel van de democratie’ kan niet worden genegeerd, schrijft Blok. Ook Rhuggenaath stelt: ,,De stem van het volk, is de stem van God. Die kan niet worden genegeerd.” De Curaçaose minister-president hoopt dat dit het ‘breaking point’ is dat het tij zal keren voor Venezuela, dat al jaren in financiële, economische en humanitaire crisis verkeert. ,,Het belangrijkste voor mij is dat de vrede en rust terugkeert bij onze buren; dat de betrokken partijen ervoor zorgen dat er een halt komt aan het onnodig geweld en dat er nieuwe verkiezingen komen. Wij hebben altijd gezegd, en ik herhaal het nu weer: we staan achter het volk van Venezuela.
De crisis in het Zuid-Amerikaanse land zorgt ervoor dat steeds meer Venezolanen het geluk elders gaan zoeken. ,,Ook de omringende landen ondervinden de gevolgen van de situatie in Venezuela”, zo stelt Rhuggenaath. ,,We hebben te maken met meer migranten, dat brengt een groter risico met zich mee voor criminaliteit, maar ook voor ziektes. Er is een indicatie dat ziektes als polio en mazelen weer de kop op steken. Dat zijn ziektes waar we al jaren niets van hebben gehoord. Het is van ongekend belang dat humanitaire hulp aankomt in Venezuela.”
De EU heeft ondertussen haar steun uitgesproken voor het parlement van Venezuela, waarvan Guaidó voorzitter is, als ‘enige legitiem en democratisch gekozen instelling van Venezuela’. Het parlement is door de niet-erkende president Nicolás Maduro buitenspel gezet. Vrijdag stelde een aantal EU-lidstaten Maduro een ultimatum van acht dagen voor het organiseren van nieuwe eerlijke en vrije verkiezingen. Nederland en het gehele Koninkrijk heeft zich aangesloten bij deze oproep van Spanje, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Met de andere landen van de EU kon geen overeenstemming worden bereikt over de duur van het ultimatum en de voorwaarden van erkenning van Guaidó, aldus de Nederlandse minister Blok in zijn brief.
Als Maduro niet reageert op het ultimatum, en in de VN Veiligheidsraad werd zaterdag duidelijk dat hij dat niet zal doen, zullen deze landen Guaidó komende week erkennen als interim-president. Het is vooralsnog onduidelijk of hier door Maduro gevolgen aan zullen worden gegeven voor de ABC-eilanden. Ruim een jaar geleden sloot Maduro voor een aantal maanden de grens voor luchtverkeer en maritiem verkeer tussen Venezuela en de eilanden. ,,De landen binnen het Koninkrijk zijn in constant overleg met elkaar. We hebben bij Nederland een tweede bijstandsverzoek ingediend. Daarin is ook het gedeelte van ziekteverspreiding opgenomen. Ook hebben we een eigen taskforce die de ontwikkelingen bijhoudt en een plan ontwikkelt voor ieder scenario. We hebben geen idee wat er gaat gebeuren, maar we zijn alert en proberen ons zo goed mogelijk voor te bereiden op alle denkbare scenario’s.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).