Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De Raad van Ministers heeft het besluit genomen per direct een algehele verplichtingenstop in te voeren. Dit houdt in dat de regering voorlopig geen nieuwe financiële verplichtingen kan aangaan.

verplichtistopDe stop geldt in ieder geval tot eind februari, wanneer een commissie belast met het doorlichten van de begrotingen vanaf 2019 tot en met 2021 haar werkzaamheden heeft afgerond en verslag heeft uitgebracht aan de minister.
In een brief van 21 januari 2019 aan zijn collegaministers stelt minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën dat de genoemde begrotingen in verband met het opzetten en implementeren van het integraal herstelprogramma van de regering, grondig geanalyseerd dienen te worden. ,,Hoewel de begrotingen vanaf 2019 tot en met 2021 aan de normen van de Rft (Rijkswet financieel toezicht, red.) voldoen, bestaat er toch behoefte aan een kritische doorlichting van deze begrotingen”, zo stelt Gijsbertha. ,,Dit is mede ingegeven vanwege het feit dat zowel de Raad van Advies als het Cft (College financieel toezicht, red.) veel opmerkingen hebben over de begroting en meerjarenramingen. Zoals u weet, kennen de begrotingen weinig vrije beleidsruimte.”
Op 18 december 2018 is Rignald Carolina belast met de opdracht om binnen twee maanden deze doorlichting uit te voeren. Ook in de commissie zit de secretaris-generaal van het ministerie van Financiën, een vertegenwoordiger van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten en een vertegenwoordiger van Soab. Gezien de ‘doorlooptijd van de doorlichting en de voortvarendheid van de werkzaamheden van de commissie’, stelt Gijsbertha de andere ministers voor om akkoord te gaan met het voorlopig invoeren van een algehele verplichtingenstop totdat de commissie zijn werkzaamheden heeft afgerond en verslag aan de minister heeft uitgebracht per eind februari 2019. Ook vraagt de minister van Financiën de Raad van Ministers akkoord te gaan met 100 procent voorafgaand toezicht met ingang van 1 maart 2019, totdat de ministeries onder anderen zijn versterkt met internal auditors.
De Raad van Ministers is afgelopen woensdag akkoord gegaan met het voorstel van Gijsbertha, waardoor in ieder geval tot eind februari een algehele verplichtingenstop geldt.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.