Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Rechter-commissaris Pieter de Kort heeft gisteren geweigerd goedkeuring te geven aan het crediteurenakkoord in de surseance van betaling van Insel Air International bv. De Kort oordeelt dat de nakoming van de afspraken met de schuldeisers onvoldoende is verzekerd.

inselOp verzoek van bewindvoerder Rogier van den Heuvel is niet direct ook het faillissement uitgesproken van Insel. Van den Heuvel stelt luchtvaartmaatschappij interCaribbean Airways aansprakelijk voor de 11.050.000 dollar die de schuldeisers is toegezegd. Bovendien volgt uit het vonnis van 28 december van de kortgedingrechter dat de luchtvaartmaatschappij uit de Turks- en Caicoseilanden een dwangsom van 500.000 dollar moet betalen nu zij haar verplichtingen niet is nagekomen. InterCaribbean had zich via de Heads of Agreement voor een overname van Insel verplicht het bedrag van 11.050.000 dollar over een periode van negen jaar beschikbaar te stellen. Maar rechter-commissaris De Kort vindt de zekerheidstelling die deze week werd geboden in de vorm van een hypotheek op een vliegtuig onvoldoende omdat interCaribbean daaraan de voorwaarde koppelt ‘dat de zekerheid vervalt als de SPA (Shares Purchase Agreement, de overeenkomst voor het overdragen van de aandelen, red.) niet op 15 april 2019 is getekend’. De garantie naar de crediteuren wordt daarmee ontkracht, aldus de beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg. Want interCaribbean zou ‘om welke reden dan ook’ kunnen besluiten de SPA niet te ondertekenen. Ook de verklaringen van Meridian Financial Group en Enterprise Bank & Trust, die zeggen bereid te zijn een krediet te verstrekken, overtuigen de rechter niet als mogelijk alternatief voor de hypotheek. Alleen al omdat Insel zelf geen aanspraak kan maken op dat krediet ten behoeve van de crediteuren.
De bewindvoerder heeft acht dagen de tijd om in hoger beroep te gaan tegen het besluit van de rechter-commissaris. ,,Ik beraad mij over de vraag of ik dat moet instellen”, zegt Van den Heuvel. ,,InterCaribbean ook trouwens, hoewel mij nog niet duidelijk is of ze daartoe gerechtigd zijn.” De Insel-bewindvoerder noemt de strategie van de beoogde overnamekandidaat ‘onbegrijpelijk’. ,,Maar interCaribbean moet nu op de blaren zitten, dat is duidelijk. Ik heb de onderneming zojuist aansprakelijk gesteld voor 11.050.000 dollar, en daarbij komt nog de dwangsom van 500.000 dollar. Daar kunnen ze het nu even mee doen. Hier is het laatste woord nog niet over gesproken.”
Wat een en ander precies betekent voor Insel en de schuldeisers werd gisteren niet duidelijk. Bewindvoerder Van den Heuvel zegt ‘in overleg met de overheid’ met alternatieven bezig te zijn, maar gaf geen verdere details.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).