Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Raad van Advies (RvA) organiseert deze week de eerste bijeenkomst van 2019 van de Hoge Colleges van Staat.

RvAEen van de gespreksonderwerpen aanstaande vrijdag is dat er niet meer zal worden getornd aan de begrotingen (kapitaaldienst en gewone dienst) van de staatsorganen.
Het gaat dan om de Raad van Advies (RvA), de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC), de Ombudsman en de Sociaal Economische Raad (SER), oftewel de niet-politieke bestuurlijke organen die op afstand staan en controlerend en adviserend optreden ten opzichte van de regering en het parlement.
Het beknibbelen op de begroting doet namelijk flinke afbreuk aan de controlerende en adviserende taken van deze organen en komt de checks and balances en ook de democratische rechtstaat niet ten goede, zo wordt nader uitgelegd.
De staatsorganen baseren zich op de Landsverordening comptabiliteit, waarin duidelijk omschreven staat dat bij een voorlopige verplichtingenstop de staatsorganen uitgesloten zijn. In de ministeriële beschikking van 20 september 2018 van de minister van Financiën is een voorlopige verplichtingenstop met betrekking tot alle kapitaaluitgaven vastgelegd. De wet schept de mogelijkheid voor de minister van Financiën om al dan niet tijdelijk voorafgaand toezicht in te stellen op delen van de begroting. Maar, zo wordt door de staatsorganen uitgelegd, de mogelijkheid van het uitoefenen van voorafgaand toezicht op de begroting van de staatsorganen is binnen de Landsverordening comptabiliteit uitdrukkelijk uitgesloten.
Onlangs heeft minister van Algemene Zaken Eugene Rhuggenaath (PAR) bij de begrotingsbehandeling in de Staten gesuggereerd dat de staatsorganen meer zouden kunnen samenwerken en daarmee kosten kunnen besparen. Zo zou een faciliteit als een bibliotheek volgens Rhuggenaath gedeeld kunnen worden. De staatsorganen vinden dit echter geen goed voorbeeld omdat de organen totaal verschillende vakliteratuur erop naslaan. Maar het gezamenlijk gebruik van vergaderruimtes is wel mogelijk. Een vergaderruimte kan ook met een ander overheidsorgaan gedeeld worden. Uit oogpunt van kostenbesparing kunnen de Staatsorganen sowieso altijd gebruik maken van overheidseigendommen.
Trainingen worden overigens al wel samen gedaan.

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.