Van een onzer verslaggevers
Philipsburg/Willemstad - Voorzitter William Millerson (PAR) van de Staten van Curaçao heeft op de eerste dag van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) een lans gebroken voor ‘zo veel mogelijk vergelijkbaar niveau van welzijn voor alle burgers, alle Nederlanders, van het Koninkrijk’.

curipkoHij meent dat ‘wij als volksvertegenwoordigers’ daarnaar moeten streven. ,,Het zal goed zijn als wij met deze ‘bril’ kijken naar de verschillende thema’s zoals burgerschap, migratie et cetera, maar ook thema’s als zorg, onderwijs en leefbaarheid. Uiteindelijk moeten wij het groter geheel van het Koninkrijk, oftewel ‘the bigger picture’, voor ogen hebben.”
Het Ipko ging gisteren van start. Ditmaal is Philipsburg op Sint Maarten de locatie waar Statenleden van Curaçao, Aruba en Sint Maarten en Kamerleden van Nederland elkaar ontmoeten, spreken en met elkaar in debat gaan.
Millerson haalde een van de bekende wijsheden van de Griekse filosoof Aristoteles aan: ‘Het geheel is meer dan de som der delen’. ,,Dit is zeker van toepassing op het Koninkrijk. Als Ipko-delegaties moeten wij ons dit realiseren en het Ipko-platform benutten om elk der landen, de diverse regeringen en de samenlevingen binnen het Koninkrijk bewuster te maken van de kracht van het Koninkrijk. Hoe gaan wij om met thema’s van gezamenlijk belang? Stellen wij het belang van alle Nederlanders voorop, ongeacht hun woonplaats? Om de kracht van het Koninkrijk te maximeren, is het uiterst belangrijk om de diversiteiten daarin te erkennen en te beseffen dat de diverse gemeenschappen daarbinnen op eigen wijze daaraan kunnen bijdragen.”
Namens Curaçao doen de Statenleden Ana-Maria Pauletta (PAR) Giselle Mc William (MAN), Gilmar ‘Pik’ Pisas (MFK), Meindert ‘Mènki’ Rojer (KdNT), Rennox Calmes (PIN), Marilyn Moses (MP) en Jaime Córdoba (PS) mee aan het Ipko. ,,Als volksvertegenwoordigers van onze respectievelijke landen zijn wij allen hier aanwezig, vastberaden om te blijven werken aan het verbeteren van het welzijn van onze burgers; de burgers van Aruba, de burgers van Curaçao, de burgers van Nederland en de burgers van Sint Maarten. Wanneer het de burgers goed gaat, gaat het goed met de samenleving. Wanneer het goed gaat met de samenlevingen binnen het Koninkrijk, gaat het goed met het Koninkrijk.”

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).