Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het gebruik van cheques als betaalmiddel zal verdwijnen. Dat kan worden opgemaakt uit ‘Daadkrachtig de toekomst in’, zoals het rapport met de toelichting op de begroting en voornemens van 2019 van de Centrale Bank CBCS heet. Het Antilliaans Dagblad heeft dit document.

cbcsOver het betalingsverkeer, dat efficiënt, betrouwbaar en toegankelijk voor iedereen moet zijn, schrijft de CBCS dat ‘wij in de afgelopen jaren steeds vaker met elektronische betaalmiddelen betalen’. ,,Als gevolg van nieuwe technologieën is het wereldwijde betalingsverkeer sneller, efficiënter en veiliger geworden, waardoor geld veel soepeler tussen banken heen en weer vloeit.”
In dit kader zet de CBCS zich in voor de verbetering van de efficiëntie van het betalingsverkeer op Curaçao en Sint Maarten onder meer door het bevorderen van elektronische betalingen en daar hoort het ‘ontmoedigen van het gebruik van cheques’ bij.
Technologische voortgang maakt onder andere ook de ontwikkeling van nieuwe betalingsinstrumenten mogelijk. ,,Als gevolg hiervan is er een toenemende druk op de CBCS, als beheerder van het nationale ACH- en RTGS-systeem, om te voldoen aan de (internationale) eisen en verwachtingen van de burger. Hierin beschouwen wij uiteraard de optimalisering van ons huidige betaalsysteem als prioriteit.”
Over wat ACH en RTGS is hieronder meer: de CBCS is eigenaar van, beheert en participeert in het lokale interbancaire betalingssysteem, het National Automated Clearing and Settlement (NACS2)-systeem, dat het giraal geldverkeer in de landen Curaçao en Sint Maarten faciliteert.
Het NACS2-systeem biedt de mogelijkheid voor ‘clearing’ en ‘settlement’ van alle interbancaire transacties van de participanten - in casu de commerciële banken en sinds kort ook niet-financiële instellingen die aan de toelatingseisen voldoen in zowel Nederlands-Antilliaanse guldens als in Amerikaanse dollars op een ‘real time’ (RTGS) basis of via batchbetalingen (ACH).
Het NACS2-systeem faciliteert ook de uitvoering van grensoverschrijdende transacties door de integratie van dit systeem met het Swift-platform (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).
,,Om mee te kunnen gaan met de technologische veranderingen op het gebied van betalingsverkeer, zal de CBCS vanuit haar rol als toezichthouder beleid ontwikkelen voor de bevordering van financiële inclusie op het gebied van giraal geldverkeer”, vervolgt de begroting 2019.
Hiervoor zal de Centrale Bank zich richten op het ontwikkelen van regelgeving en het creëren van kaders om het gehele betalingsstelsel van de landen Curaçao en Sint Maarten, inclusief de (nieuwe digitale) betalingsinstrumenten, te structureren, zodat de toegankelijkheid, efficiëntie en betrouwbaarheid van het nationale betalingsstelsel gegarandeerd kan worden.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.