Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Volgens voorlopige cijfers en schattingen zal het reële bruto binnenlands product (bbp) van Curaçao in 2018 verder dalen met 1,9 procent na een krimp van 1,7 procent in 2017. De economie van Curaçao zal naar verwachting in 2019 met 0,4 procent groeien.

cbcsAldus de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) in een terug- en vooruitblik. De inflatie in 2018 zal naar verwachting stijgen tot 2,4 procent, voornamelijk als gevolg van een stijging van de internationale olie- en voedselprijzen. In 2019 neemt de inflatoire druk naar verwachting iets af tot 2,2 procent door een daling van de internationale olieprijzen gematigd door een toename van de internationale voedselprijzen.
De groei van zowel de Verenigde Staten als Nederland, twee van de belangrijkste handelspartners van Curaçao, zal naar verwachting afnemen in 2019. ,,De diepe economische crisis die de derde belangrijkste handelspartner van Curaçao, Venezuela, sinds 2014 doormaakt, zal naar verwachting aanhouden in 2019 en de jaren daarna”, aldus de CBCS.
Hoewel de Centrale Bank uitgaat van een lichte bbp-groei in het nieuwe jaar, zijn er verschillende risico’s die een negatief effect kunnen hebben op de groeivooruitzichten in 2019. ,,Een van deze risico’s is de blootstelling van Curaçao aan Venezuela dat een van de belangrijkste handelspartners van Curaçao is. Het negatieve effect van de crisis in Venezuela op de activiteiten in de belangrijke sectoren van de economie van Curaçao, zoals de raffinaderij, het toerisme, de zeehaven en de financiële dienstverlening, kan verergeren. Bovendien kan de aanhoudende crisis tot een grotere vluchtelingenstroom leiden die Curaçao niet alleen het hoofd zal kunnen bieden.”
Een ander neerwaarts risico voor de groeivooruitzichten is ‘de onzekere toekomst van de raffinaderij’, vervolgt de CBCS. ,,Het vinden van een strategische partner is van cruciaal belang om de toekomst van de raffinaderij te garanderen die van vitaal belang is voor de economie zowel in termen van toegevoegde waarde als werkgelegenheid.”
Een verdere vertraging in het proces van het vinden van een strategische partner kan volgens de Centrale Bank een negatief effect hebben op de particuliere consumptie en investeringen. ,,De consumptie zou kunnen dalen doordat financiële instellingen minder geneigd zullen zijn om leningen en kredieten te verstrekken aan werknemers van de raffinaderij of daaraan gerelateerde bedrijven.”
Op pagina 10
Stijging van bestedingen


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.