Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het is ‘de eer’ van een op Curaçao geboren man om in Rotterdam voor het eerst veroordeeld te zijn op basis van een nieuw wetsartikel in de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam, dat gaat over straatintimidatie.

handkusHij krijgt een voorwaardelijke geldboete van 200 euro opgelegd en moet dit betalen als hij zich in de proeftijd van twee jaar weer misdraagt.
In de motivering voor de straf wordt uitgelegd dat de man op straat in het centrum van de stad meerdere keren met zijn aanstootgevende gedrag voor overlast heeft gezorgd. De ‘complimentjes’ die hij de langslopende vrouwen deed vallen onder de vrijheid van meningsuiting, maar de gebaren, waaronder handkusjes, zijn strafbaar. Uitgelegd wordt: ,,De overlast raakt in de eerste plaats de vrouwen die zich aan het gedrag van de verdachte probeerden te onttrekken. Op de tweede plaats raakt het gedrag ook de vrijheid van het individu in de openbare ruimte in het algemeen. Gedrag als dat van de verdachte kan ertoe leiden dat individuen zich anders gaan gedragen: bijvoorbeeld een andere weg kiezen, een andere kledingkeus maken of ervoor kiezen om niet meer alleen door de stad te lopen. Kortom, de verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan heel vervelend gedrag. Ook is het niet de eerste keer dat de verdachte wordt veroordeeld. Hij is meermalen veroordeeld onder andere voor mishandeling, winkeldiefstal en het in bezit hebben van drugs.”
De man is veroordeeld volgens het Rotterdamse artikel dat luidt: ,,Het is verboden op of aan de weg of in een voor publiek toegankelijk gebouw individueel of in groepsverband een ander of anderen uit te jouwen of met aanstootgevende taal, gebaren, geluiden of gedragingen lastig te vallen.”
In het vonnis wordt eerst uitvoerig ingegaan op de uitleg bij het nieuwe artikel en op vragen als wat er verstaan moet worden onder de begrippen ‘uitjouwen’, ‘lastig vallen’ en ‘aanstootgevende taal, gebaren, geluiden of gedragingen’.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).