Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De werkzaamheden voor het inventariseren, vaststellen en waarderen van het eigendom voor alle onroerende goederen van het Land Curaçao zijn eind 2010 gestopt, in 2015 hervat en nog niet afgerond.

huisDeze zouden naar verwachting van het ministerie van Financiën in 2017 worden afgerond, maar dat is tot op heden nog niet gebeurd.
Het is een van de redenen dat er voor bijna 3,5 miljard gulden aan onzekerheden bestaan in de jaarrekening 2015. De Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) keurde de jaarrekening af en somt verschillende redenen op die het Land al in 2014 noemde als reden voor de onzekerheden. Zo is ook nog steeds de definitieve toedeling van de deelnemingen in het kader van de boedelscheiding als gevolg van de ontmanteling van het voormalige land Nederlandse Antillen niet afgerond.
Een andere reden is dat blijkt dat de sub-administratie van de studieleningen niet kan aansluiten met de financiële administratie van het Land omdat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) niet continu op de hoogte is van de door de Ontvanger verantwoorde terug-ontvangsten. De opschoning hiervan zal onderdeel vormen van de opschoning van de studieleningsbestanden, aldus de regering.
Verder is er nog onderzoek gaande met betrekking tot de verantwoordelijkheid van de overheid over het gedeelte van de pensioenverplichtingen van het personeel van Cpost. En, tot slot blijkt onder andere ook dat de leningsovereenkomsten niet door het voormalige Eilandgebied Curaçao aan het Land Curaçao zijn overgedragen waardoor het Land niet over deze overeenkomsten beschikt. Het Land maakt hierdoor gebruik van de beschikbare aflossingsschema’s.
ARC: ,,Door het ontbreken van documenten kon de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) niet vaststellen of de transacties waarop deze documenten betrekking hebben juist zijn verwerkt in de financiële administratie en vervolgens in de jaarrekening. Van het totaalbedrag aan onzekerheden heeft ruim 72 procent betrekking op onzekerheden in de baten- en lastenrekening en 28 procent op posten in de balans. Van de onzekerheden in de balans heeft 3 procent betrekking op de schulden van de overheid.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).