Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Justitieminister Quincy Girigorie (PAR) handelt in verband met de naar Curaçao uitgeweken Venezolaanse 19-jarige militair Mauricio ‘geheel zonder rechtsgrond’, stelt advocaat Achim Henriquez daags voor kerst.

SDKKHij kondigt tegenover het Antilliaans Dagblad een rechtszaak aan. Deze krant heeft de volledige naam van de militair, maar op verzoek van zijn raadsman wordt deze ter bescherming niet vermeld.
,,Er is geen wettelijke grondslag om Mauricio gevangen te houden. De minister heeft bij de verdediging van het standpunt zelfs gesteld dat de barakken formeel geen gevangenis zijn. Je moet alleen naar SDKK (Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou) en door de bewaking van SDKK om er te komen en vervolgens zitten alle vreemdelingen opgesloten in cellen. Het lijkt wel verdomd veel op een gevangenis.”
Advocaat Henriquez noemt de situatie ‘problematisch voor Curaçao’. ,,Curaçao is een democratische rechtstaat en dient zich te houden aan wet- en regelgeving. Zo ook aan verdragen, waaronder mensenrechtenverdragen. De situatie van Mauricio illustreert dat er kennelijk willekeur mogelijk is in het justitieapparaat. Een recht hebben staat niet per se gelijk aan een recht effectueren.”
Dat laatste blijkt een onmogelijkheid voor Mauricio, zolang hij geen weg krijgt naar een onafhankelijke rechter. ,,Die weg wordt hem op korte termijn geschonken door betrokken burgers”, stelt de raadsman. ,,Eenieder dient echter te beseffen dat dit met iedere persoon op Curaçao kan gebeuren. Als met opsporing belaste ambtenaren beslissen om de wet naast zich neer te leggen en een eigen interpretatie te geven aan snel zelf opgemaakt beleid die geen wettelijke grondslag kent, dan is het einde zoek.”
Naar analogie beredeneerd, vervolgt Henriquez, kan iedere burger op dezelfde wijze eindeloos van zijn of haar vrijheid worden beroofd en blijft dat in stand zolang er geen effectieve toegang is tot de rechter. ,,Het schort ook aan ons systeem van toevoeging van advocaten, zodat die effectieve toegang ook illusoir is. Kortom, we hebben een serieus probleem hier, dat verder weinig tot niets te maken heeft met de vluchtelingenproblematiek vanuit Venezuela. Ons rechtssysteem is in default en niet een klein beetje ook.” Zo klinken de harde woorden van de jurist.
Aan de minister is aangekondigd dat de gerechtelijke weg zal worden bewandeld in de kwestie ‘Mauricio’. Er was echter in eerste instantie een tekort aan middelen om de zaak naar behoren onder de aandacht van de rechter te brengen. ,,Dat is inmiddels opgelost”, stelt de advocaat.
,,Ook is onlangs de Human Rights Caribbean Foundation opgericht, die zich ook over de zaak van Mauricio gaat ontfermen. Op zeer korte termijn zal er dus een rechtszaak worden aangespannen tegen de minister om de vrijlating van Mauricio af te dwingen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).