Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Pastor S.R. Flores, voorzitter van de vereniging van christelijke pastors (Asosashon di Pastornan Kristian) vindt dat sommige politieke partijen ‘zich schuldig maken aan het erkennen van het homohuwelijk’.

homohuwelijk De vereniging richt zich in een persbericht vooral op de politieke partij PIN, van Suzy Camelia-Römer, die verschillende jonge politici op de lijst heeft staan.
,,De richting die sommige politieke partijen moreel gezien op gaan is een gevaar voor onze kinderen en studenten”, aldus Flores. Onder de kop ‘PIN is medeplichting aan goedkeuring van seksueel deviant gedrag’, ageert de vereniging tegen het mogelijk aannemen van een wet voor het homohuwelijk. ,,Mensen moeten zelf weten hoe ze samenleven, maar het wettelijk reguleren en daarmee accepteren van homoseksuele relaties is de gemeenschap vragen immoreel seksueel gedrag goed te keuren”, zo stellen Flores, maar ook de pastoors M. Look en R. Lichtenberg.
PIN baseert zich volgens de vereniging op de Staatsregeling waarin staat: ,,Allen die zich in Curaçao bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.”
Maar, zo beargumenteren de pastors: ,,Omdat homoseksuelen geen ‘gelijke gevallen’ (ten opzichte van heteroseksuelen) zijn, kunnen ze ook niet ‘gelijk behandeld’ worden.”
Het argument dat religie en politiek van elkaar gescheiden moeten zijn vindt de vereniging een non-argument. Want elke politicus heeft zijn eigen persoonlijke geloof op basis waarvan hij of zij functioneert en tegen het leven, de wereld en moraliteit aankijkt. ,,Het is dus onmogelijk om religie los te koppelen van politiek. Wat met de scheiding bedoeld wordt is dat de politiek geen nationaal geloof mag opleggen”, aldus de pastors.
Verder vindt de vereniging dat homoparen geen kinderen mogen adopteren. ,,We moeten naar het belang van het kind kijken en niet naar de behoeften van homostellen. Die moeten gewoon accepteren dat hun geaardheid samengaat met geen kinderen kunnen krijgen.” De christelijke organisatie is het ook niet eens met het argument van PIN dat nu veel kinderen opgroeien zonder vader en dat het adopteren van een kind door één van de partners in een homorelatie mogelijk moet zijn en geen groot verschil zal maken. ,,We weten allemaal welke problemen het opgroeien zonder vader oplevert. Hoe kan PIN adoptie door één ouder goedpraten? De partij zou de monogame heterorelatie moeten propageren waarin kinderen veilig kunnen opgroeien.”
Volgens de vereniging heeft het Europees Hooggerechtshof vastgesteld dat het homohuwelijk geen mensenrecht is.
In een reactie op dit schrijven stelt Camelia-Römer dat de pastors vergeten te melden dat de het genoemde artikel in de Staatsregeling een tweede regel bevat die stelt dat discriminatie wegens onder andere geslacht niet is toegestaan. Verder stelt zij met klem dat zij pleit voor het homohuwelijk binnen het burgerlijk huwelijk, het huwelijk dat door de regering erkend wordt. ,,Wat de kerken wel of niet accepteren of toestaan, daar mag een regering zich niet mee bemoeien. Er zijn vele geloven die verschillende soorten relaties toestaan, zelfs binnen de christelijke geloven. Mormonen, zijn christelijk en kennen polygamie. Katholieke priesters mogen niet trouwen, protestante dominees wel. De islam is de grootste religie ter wereld en staat toe dat een man met vier vrouwen mag trouwen.” Religie mag niet de leidraad zijn voor het burgerlijk huwelijk. Camelia-Römer: ,,Het burgerlijk huwelijk gaat over het huwelijk tussen twee volwassen mensen, ongeacht geslacht. Waarom zouden we wel het civiele partnerschap accepteren, maar niet het huwelijk? Daarentegen vind ik dat pedofielen de bak in moeten. Ook in het Wetboek van Strafrecht wordt seks met minderjarigen veroordeeld. Toen er sprake was van een pastor die zich had vergrepen aan jonge minderjarige meisjes, heb ik daarover geen bericht gekregen van de christelijke vereniging dat zij zich daar als kerkgemeenschap van distantiëren.” De essentie is dat PIN inclusief wil zijn, zo benadrukt de minister.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.