Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In het Justitieel Vierlandenoverleg (JVO) wordt op dit moment gewerkt aan de invulling van het toekomstige Recherche Samenwerkingsteam (RST) en de onderlinge samenwerking met onder andere de politiekorpsen.

rstHet gaat daarbij om het vaststellen van de taken en vooral ook een duidelijke afbakening van bevoegdheden van het RST in relatie tot de Korpsen Politie op de Caribische eilanden in het Koninkrijk. Dat stelt korpschef Curaçao Mauricio Sambo in reactie op een artikel in het Algemeen Dagblad (AD).
Afgelopen weekend schreef de Nederlandse krant over de stukgelopen relatie tussen het RST en de politiekorpsen op de eilanden, voornamelijk vanwege het niet goed functioneren van RST-teamchef Martine Vis. Zij is inmiddels vertrokken en opgevolgd door Frank Brouwer. ,,Hij werkt al langer in de regio en was hiervoor mijn adviseur bij het Korps Politie Curaçao (KPC), maar ook het College van Korpschefs kent hem goed en weet wat ze aan hem hebben”, aldus Sambo.
Sambo legt uit dat de relatie met het RST een gecompliceerde is. ,,Als alleen al bedacht wordt dat er Nederlandse leden inzitten die qua beheer onder Nederland vallen, dat het RST voor wat betreft het beleid verantwoording aflegt aan alle vier de Justitieministers in het Koninkrijk, de uitvoering van RST-taken valt onder het gezag van het Openbaar Ministerie en de procureur-generaal en dat het RST op de verschillende eilanden aangevuld wordt met gedetacheerde lokale agenten (twinning) die onder het beheer van de respectievelijke Caribische korpsen vallen, dan kan men zich dit voorstellen. Bovendien is het van belang dat er steeds helderheid is over wat de precieze taak is van het RST. Er zijn dus verschillende gezagslijnen en beheerslijnen. We hebben wel een gezamenlijk doel en dat is de criminaliteitsbestrijding.”
Dat hij bij het afscheid van Vis slecht over haar gesproken zou hebben - in het AD-artikel wordt gesproken van ‘een veeg uit de pan’ van Sambo en er wordt een persoon geciteerd die zegt dat Sambo ‘heel lelijk’ over haar sprak en dat dit ‘gênant’ was - ontkent Sambo ten stelligste. ,,Degene die is geciteerd heeft het duidelijk niet begrepen en snapt kennelijk weinig van communicatie. Ik begon prikkelend, maar het was een gebalanceerde speech, kritisch, eerlijk en met respect.”
Wat Sambo ook wil rechtzetten, is dat het in het AD-artikel lijkt alsof het KPC het onderzoek naar de intellectuele moordenaar van politicus Helmin Wiels gefrustreerd heeft. Sambo: ,,Het KPC zou hebben overwogen zich terug te trekken uit dit onderzoek en hiermee het onderzoek in gevaar hebben gebracht. Dat is helemaal niet waar.” In het AD staat met betrekking tot het Wiels-onderzoek dat door de crisis (met Vis, red.) belangrijke onderzoeken zijn gehinderd. ,,Zo wilde het politiekorps van Curaçao niet meer samen met het RST optrekken in het onderzoek naar de opdrachtgevers achter de moord op politicus Helmin Wiels.” En verderop: ,,Op Curaçao lopen de spanningen op als het RST bij een geheime actie op het vliegveld de lokale politie passeert. De korpschef van Curaçao doet zijn beklag en zegt de samenwerking op. Vanaf dan corresponderen het RST en de politie van Curaçao per aangetekende brief. Dat belemmert een van de belangrijkste onderzoeken op het eiland: die naar de opdrachtgevers van de moord op politicus Helmin Wiels.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.