Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Men had zich even afgevraagd of de ministerraad niet liever elders plaats kon vinden en dus niet in Fòrti, aangezien er een manifestatie was aangekondigd door een groepering met de naam Forsa Revolushon Kòrsou.De bezorgdheid bleek van weerskanten ongegrond, want het groepje manifestanten bleef beperkt. 

manifestatieBovendien kon premier Eugene Rhuggenaath al snel de angel uit de net opgang gekomen discussie trekken, want de urgentiewetten zijn niet bedoeld om de Staten buitenspel te zetten. De zogenaamde urgentiewetten zijn bestaande wetten die worden aangepast met als doel ze sneller te kunnen toepassen. Maar voordat die aangepaste wetten in gebruik worden genomen, worden ze wel degelijk getoetst bij de Staten, de Raad van Advies en de Sociaal Economische Raad.
Zo zei minister van Financiën Kenneth Gijsbertha vorige week al. ,,Te denken valt daarbij aan wetgeving waar allerlei vergunningen onder vallen, zoals werk- en verblijfsvergunningen”, aldus Gijsbertha. ,,Doel van de urgentiewetten is om de bureaucratie (red tape) te minimaliseren en zo het investeringsklimaat te verbeteren. Zo werken we aan economische groei en dus meer banen en dat betekent weer meer voorspoed voor de Curaçaose bevolking in zijn algemeenheid. Daar is het ons allemaal om te doen.”
Premier Rhuggenaath stond de actievoerders gistermorgen te woord en kreeg een brief in de handen gedrukt met de mededeling dat ‘het volk het verdient dat de regering rekenschap geeft over haar beleid en dat de Staten dus nooit buitenspel gezet mogen worden’. De premier kon die onrust direct wegnemen. ,,We zullen op geen enkele manier het functioneren van de democratie belemmeren, dus zeker niet van de Staten.” De urgentiewetten werden gisteren ook nog niet in de ministerraad besproken. Pas daarna kunnen de Staten erover in debat. ,,Het gaat om economische groei en dat is van groot belang voor Curaçao. We willen daartoe het investeringsklimaat verbeteren en daarvoor is het nodig dat we sneller kunnen handelen als regering”, zei de premier tegen de actievoerders over het doel van de urgentiewetten.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.