Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,De raffinaderij ligt, sinds april 2018, al acht maanden volledig plat, en er is voor het eerst in honderd jaar sprake van schone lucht.”

islarookloosDat zei voorzitter van stichting Schoon Milieu Op Curaçao (Smoc) Peter van Leeuwen gisteren tijdens de behandeling van het hoger beroep in de zaak van Smoc tegen Refineria Isla (Curazao).
,,De bewoners benedenwinds kunnen eindelijk eens frisse lucht inademen, in plaats van de kankerverwekkende, levensverkortende, stinkende lucht die zij gewend zijn. Ze kunnen hun was ophangen zonder dat die zwart wordt, en hoeven hun muren niet te ontdoen van groene aanslag, ze kunnen hun ramen weer openen”, vervolgde Van Leeuwen.
De voorzitter van Smoc stelde dat daardoor nu ook voor het eerst gevalideerde metingen beschikbaar zijn, over een ‘zeer lange periode’, die exact aangeven wat de bijdrage is van alle overige uitstoters van zwaveldioxide (SO2). ,,Het probleem van metingen is immers, zoals Isla terecht al eerder opmerkte, dat op de moleculen SO2 die gemeten worden geen labeltje zit waar die moleculen SO2 vandaan komen. Slechts de totale hoeveelheid SO2 kan worden gemeten, van alle emittenten bij elkaar. En dus is tot nu toe niet met alleen metingen vast te stellen wat de individuele bijdrage van Isla is, of van CRU, of van Aqualectra, van het verkeer, of van de scheepvaart. Allemaal bronnen van SO2 in de lucht en bronnen waar Isla graag naar wijst als ‘medeschuldigen’ van de wereldrecords brekende luchtmetingen op Curaçao.”
Tot nu toe werden dergelijke metingen echter niet gebruikt, maar berekeningen op basis van het rekenmodel ‘Aermod’, die door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) worden uitgevoerd op basis van de gegevens die door Isla worden aangevoerd. En die gegevens stroken volgens Smoc niet altijd met de werkelijkheid. ,,Als de berekende hoeveelheid van Isla en die van BOO werden opgeteld, bleef er nog een enorm verschil met die meting over. Het verschil moest volgens Isla en StAB afkomstig zijn van de overige bronnen (…) Wij hebben dit altijd onderbouwd betwist. Onder andere door verwijzing naar metingen tijdens kortere periodes dat Isla en CRU platlagen. En door met een raffinaderijexpert aan te tonen dat de emissie van Isla veel hoger was dan de opgave die Isla vermeldde”, aldus het betoog van Van Leeuwen, die vervolgens verwees naar de gevalideerde metingen die de afgelopen acht maanden zijn gedaan. Van alle uitstootbronnen, behalve de Isla. ,,En deze metingen op Beth Chaim laten een hoeveelheid SO2 zien van gemiddeld 26,7 mcg/m3 SO2!”
Volgens de Smoc-voorzitter is nu feitelijk bewezen dat de bijdrage van CRU, Aqualectra, verkeer en scheepvaart tezamen aan de concentratie SO2 op leefniveau te Beth Chaim per jaar maximaal 53 mcg/m3 SO2 bedraagt. ,,Dat betekent dat in 2014, toen er 170 mcg/m3 SO2 werd gemeten bij de meetkar te Beth Chaim de bijdrage van Isla 117 mcg/m3 SO2 is geweest. (…) De berekeningsmethode is de juiste, de inputgegevens zijn dat nu aantoonbaar met gevalideerde meetgegevens te Beth Chaim, niet.” In het pleidooi van de advocaten Bertie Braam en Sandra in ’t Veld werd verder onderbouwd dat de bijdrage van Isla benedenwinds van de raffinaderij in 2014 ‘veel meer’ dan de maximaal toegestane 80 mcg/m3 SO2 is geweest en dat de dwangsom van 75 miljoen gulden - wegens het overschrijden van de maximale uitstoot - van een eerder vonnis is verbeurd.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.