Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Minister Steven Martina (MAN) van Economische Ontwikkeling heeft onlangs een Memorandum of Understanding (MoU) getekend met Korpodeko, het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC), Havenbedrijf Rotterdam en Curaçao Ports Authority (CPA) voor de verkoop van CPA-aandelen aan Port of Rotterdam en het APC.

F00Haven Willemstad grootHet doel van de verkoop van de aandelen is ‘de bevordering van de economische ontwikkeling en bedrijvigheid in de haven en de ontwikkeling van verschillende investeringen en projecten’, zo staat in het landsbesluit waarmee Martina door de gouverneur wordt gemachtigd om Curaçao te vertegenwoordigen bij de ondertekening van de overeenkomst.
Als de verkoop en transactie van de aandelen van Korpodeko aan het APC wordt voortgezet, zal dit resulteren in een minimumaandeel van 6 procent voor het APC, zo staat in de MoU te lezen.
In september werd bekend dat de Port of Rotterdam bij een samenwerking met CPA bewust voor een aandeelhouderschap kiest. ,,Wij willen geen samenwerking voor één, twee of vijf jaar, maar zien het als een langetermijntraject. Daarom willen wij onze betrokkenheid graag bevestigen en bestendigen door medeaandeelhouder te worden”, zei president-directeur Allard Castelein van het Rotterdamse havenbedrijf toen in Curaçao, een uitgave van het Kabinet van de Gevolmachtigde minister van Curaçao in Den Haag.
Betrokkenen hebben zichzelf tot 1 september 2019 de tijd gegeven om te onderhandelen. Tot dan ‘zullen partijen commercieel hun beste inspanningen leveren om te goeder trouw te onderhandelen over de algemene voorwaarden van afzonderlijke aan- en verkoopovereenkomsten, overdrachtsaktes en een aandeelhoudersovereenkomst, of mogelijk een ander type samenwerkingsovereenkomst’, aldus de MoU.
Korpodeko heeft 2.632 geregistreerde aandelen, met een nominale waarde van 1.000 gulden elk, in CPA. Het Land Curaçao beschikt over de overige 37.368 geregistreerde aandelen. De eerdergenoemde partijen - Het Land Curaçao, Korpodeko, APC, Havenbedrijf Rotterdam en CPA - zijn nu in onderhandeling over de mogelijke verkoop en overdracht door Korpodeko van haar geregistreerde aandelen in CPA aan het APC; de verkoop en overdracht door het Land Curaçao van een additioneel aantal aandelen in CPA aan het APC en; de verkoop en overdracht door het Land Curaçao van een deel van haar aandelen aan Havenbedrijf Rotterdam, mogelijk in combinatie met de uitgifte van nieuwe aandelen door CPA. Ook wordt gekeken of er een andere manier is om een mogelijk toekomstig partnerschap tussen CPA en het Havenbedrijf Rotterdam - contractueel of anderszins - vorm te geven.

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.