Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Girobank gaat Plaza Hotel voor de derde keer te koop aanbieden op een veiling. Daartoe is besloten nu de Amerikaan Tom Bolera ook na een week uitstel niet over de brug is gekomen met de 13,5 miljoen gulden die hij op de veiling van 9 november had geboden.

Plaza HotelDe datum van de nieuwe openbare verkoop is nog niet bekend. Freddy ten Holt, gemachtigde namens de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) bij Girobank, spreekt van een grote teleurstelling voor alle betrokken partijen. Dat de veiling van het gebouw in Punda nu voor de tweede keer op een mislukking uitdraait, roept vragen op. In de veilingcondities die notaris Igor Naaldijk donderdag 8 november aan de geïnteresseerden gaf, staat uitdrukkelijk dat de bieder een ‘onherroepelijke bankgarantie’ moeten kunnen overleggen of ‘andere zekerheid’ moet kunnen stellen ‘ten genoegen van de executant’. Bolera heeft een dergelijke garantie nooit gegeven, zo blijkt nu. Het is dan aan de executant, in dit geval Girobank, om te beslissen of de veiling doorgaat. De Amerikaan had volgens Ten Holt wel het vereiste deposito om de kosten van de veiling te dekken. ,,Girobank loopt geen risico, want hij moet nu opdraaien voor de kosten van de openbare verkoop en verliest zijn deposito.”
Bolera was donderdag 8 november de enige bieder tijdens de executoriale verkoop in notariskantoor Naaldijk. Hij kocht het hotel voor 13,5 miljoen en liet direct weten zo snel mogelijk met de renovatie van het vervallen gebouw te willen beginnen. Ook de beoogd financieel directeur IJede van der Kooij had tot vorige week nog goede hoop dat de betaling zou plaatsvinden. Bolera was afhankelijk van de financiële steun van een groep uit de hotelwereld in Amerika, waarvan hij de naam niet wilde prijsgeven. Het geld uit de Verenigde Staten is nooit overgemaakt. Niet binnen de betalingstermijn van twee weken en ook niet na de extra week respijt die Girobank gaf.
De verantwoordelijkheid voor het goedkeuren van een garantie bij een veiling ligt dus bij de executant en niet bij de notaris. Het is ook aan de bank om te beslissen tot uitstel van betaling, zo legde een collega-notaris eerder uit in antwoord op vragen van het Antilliaans Dagblad. Een notaris bereidt een veiling voor, schakelt een deurwaarder in voor het betekenen van de aankondiging, zorgt voor de advertenties in de dagbladen en leidt het opbieden en de afslag.

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.