Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De crediteurenvergadering van Insel Air International bv kan vanmiddag zoals gepland doorgaan. Het kort geding van de bewindvoerder van Insel tegen de aandeelhouders en het consortium van financiers is gistermiddag niet doorgegaan.

F02 Geding Insel,,We zijn eruit”, laat bewindvoerder Rogier van den Heuvel weten, nadat hij in de ochtenduren nog een verzoekschrift voor het kort geding had ingediend. ,,Het consortium heeft goedkeuring gegeven voor overdracht en de aandeelhouders hebben zich bereid verklaard te tekenen.”
Maandagochtend berichtte deze krant dat er een kink in de kabel was gekomen, omdat de financiers - MCB Bank, APC Pensioenfonds en Vidanova Pensioenfonds - nog geen akkoord hadden met de Insel-aandeelhouders. Daardoor kwam het crediteurenakkoord, waarover vanmiddag gestemd gaat worden, en de hele overname-deal van Insel door interCaribbean Airways in gevaar.
Advocaat Willemieke Princée geeft namens de aandeelhouders aan dat zij ‘nooit de intentie hebben gehad de deal met interCaribbean op het spel te zetten’. De indruk die gewekt was, namelijk dat het alleen nog maar wachten was op een ‘oké’ van de aandeelhouders, is niet correct. De achtergrond is de volgende: Het consortium van financiers had een lening verstrekt aan Best Value Great Care (BVGC), het leasebedrijf van Insel Air. ,,Mijn cliënten, de aandeelhouders van Insel Air en BVGC staan garant voor die lening; de guarantee. Omdat Insel de leasevergoedingen niet meer aan BVGC betaalt, kon BVGC niet meer aan haar betalingsverplichtingen jegens het consortium voldoen. Het consortium heeft daarom call letters aan de aandeelhouders gestuurd in 2017 en onlangs in oktober 2018 waarin zij aankondigen de guarantee uit te winnen en de aandeelhouders verbieden hun bezittingen over te dragen. Onder bezittingen vallen dus ook de aandelen van de aandeelhouders in Insel Air.”
In de Heads of Agreement (HoA), die de bewindvoerder met InterCaribbean heeft uitonderhandeld, moeten de aandeelhouders tekenen om hun aandelen in Insel voor één dollar over te dragen. Princée: ,,Hiervoor hadden zij dus instemming van het consortium nodig. Afgelopen vrijdag - nog voordat het kort geding aanhangig werd gemaakt - gaf het consortium deze instemming niet. Inmiddels heeft het consortium deze instemming wel gegeven en staat het de aandeelhouders vrij om hun aandelen in Insel over te dragen, zoals verwoord in de HoA.” Over een eventuele schikking tussen het consortium en de aandeelhouders over de genoemde guarantee wordt overigens nog onderhandeld.
Voor de aandeelhouders geldt dat zij er geen belang bij hebben géén medewerking aan het crediteurenakkoord te verlenen: hun exposure voor de vordering van het consortium neemt door het akkoord hooguit af en nooit toe, stelt de bewindvoerder. Ook het consortium heeft naar zijn mening geen belang bij verzet tegen de overdracht. Als het akkoord niet wordt aangenomen of gehomologeerd, dan zal Insel failleren en zal er niets worden uitgekeerd.
Op basis van uitkeringen aan twee derde van de crediteuren, en overig ontvangen of in het vooruitzicht gestelde machtigingen van meer dan 75 procent van het aantal erkende crediteuren, lijkt het schuldeisersakkoord te zullen worden aangenomen. Het ontwerpakkoord is gepubliceerd op de website van het Hof. De genoegzame verzekering van het akkoord is aan interCaribbean, maar die heeft ‘nog niet kenbaar gemaakt hoe de concrete zekerheidsverschaffing eruitziet’. Dit zou echter voor de vergadering om 15.00 uur helder moeten worden en hoe dan ook nog door de rechter getoetst moeten worden.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).