Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Jan Huurman heeft gisteren de zaak die hij tegen het Land/de minister van Gezondheid had aangespannen om zijn schorsing aan te vechten, verloren.

inspectieVolgens het Gerecht in Ambtenarenzaken ‘heeft de regering in redelijkheid de Inspecteur-Generaal kunnen schorsen nu er een vertrouwensbreuk is ontstaan tussen hem en de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur’ Suzy Camelia-Römer.
Kort gezegd oordeelde de rechter dat het belang van Huurman bij het voortzetten van zijn werkzaamheden niet ‘prevaleert’ boven het algemeen belang dat met zijn schorsing is gediend. Bovendien kan vooralsnog niet worden geoordeeld dat het besluit in strijd met de wet of het recht is genomen, aldus het vonnis. Het besluit van de minister om Huurman in beginsel voor een maand te schorsen, blijft met deze uitspraak in stand.
Echter gaat dit om een voorlopig oordeel dat vooruitloopt op een nog in te dienen bodemzaak. Maar dat wil Camelia-Römer niet afwachten. Tijdens de zitting kondigde zij aan dat de regering komende week de nodige stappen zal ondernemen om de benoeming van Huurman als Inspecteur-Generaal voor de Volksgezondheiden en het contract, dat eigenlijk nog doorliep tot 29 augustus 2019, definitief te beëindigen. Tot die tijd moet de aan de inspecteur toekomende vergoeding nog wel gewoon worden uitbetaald.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).