Mogelijk verzoekschrift naar Europees Hof voor ‘schendingen van het recht’
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het staat vast: over een week moet Gerrit Schotte (MFK) de cel in. De Hoge Raad heeft gisteren namelijk geoordeeld dat de veroordeling van de oud-premier en zijn partner wegens onder meer ambtelijke corruptie en witwassen in stand dient te worden gehouden.

schotteDaarmee zijn de opgelegde straffen van 3 jaar cel voor Schotte en 15 maanden voor zijn partner Cicely van der Dijs definitief. ,,Er is geen ontkomen meer aan”, zo stelt het Openbaar Ministerie in een reactie tegenover deze krant.
De gevangenisstraf van Schotte geniet nu prioriteit, aldus het Openbaar Ministerie (OM) verder. ,,Het Openbaar Ministerie heeft sinds 1 oktober 2017 een aanwijzing gekregen van de procureur-generaal voor de executie van straffen. Daarin staat dat wij met de hoogste prioriteit en voorrang gevangenisstraffen ten uitvoer brengen van 24 maanden of langer. Dit geldt voor gevallen van moord, doodslag, zware mishandeling met de dood tot gevolg, mensenhandel, dood door schuld in verkeer en ambtelijke corruptie en integriteitsschendingen. Dat laatste is zeker het geval in de zaak van Schotte. Zijn gevangenisstraf heeft dus voorrang. Die van Cicely van der Dijs niet.”
Om het vonnis van de Hoge Raad tot uitvoering te brengen, dient het OM wel, conform artikel 610 van het Wetboek van Strafvordering van Curaçao, acht dagen te wachten. In die acht dagen wordt Schotte de tijd gegund zijn zaken op orde te brengen en afscheid te nemen en dient het OM onder andere het vonnis te betekenen aan zowel Schotte als Van der Dijs en een gesprek te voeren met de leiding van gevangenis Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) over plaatsing. Hoe de gevangenneming van Schotte uiteindelijk zal plaatsvinden, is vooralsnog onbekend. Zijn raadsman Geert-Jan Knoops verklaarde tegenover deze krant ‘daar helaas niets over te kunnen zeggen’.
Wel gaf de advocaat aan dat het verdedigingsteam van Schotte en Van der Dijs de komende dagen het arrest van de Hoge Raad zal bestuderen om te beoordelen of een verzoekschrift kan worden ingediend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ‘in verband met de diverse schendingen van het recht die ons inziens in deze zaak hebben plaatsgevonden’. Schotte was gisteren zelf niet beschikbaar voor commentaar. Het is onduidelijk of de oud-premier op dit moment op Curaçao is. Op zijn Facebookpagina heeft hij drie dagen geleden nog een foto gepost van zijn gezin in Colombia.
In de strafzaak Babel tegen Schotte staat ambtelijke corruptie centraal. Eerst het gerecht en later het Hof vonden onder meer bewezen dat Schotte ten tijde van zijn premierschap op Curaçao giften, bestaande uit hoge geldbedragen, had aangenomen van de Italiaanse maffiabaas Francesco Corallo, met het doel hem te bewegen tot het doen van tegenprestaties. Om de herkomst van die bedragen te maskeren heeft hij facturen vals opgemaakt. Ook hebben Schotte en Van der Dijs zich volgens het Hof schuldig gemaakt aan witwassen en het voorhanden hebben van zogenoemde ‘frequency jammers’, die zijn ontworpen voor het veroorzaken van storingen in telecommunicatie.
Schotte werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. Als bijkomende straf werd hij voor een periode van vijf jaar ontzet uit het recht om te worden verkozen bij verkiezingen. Zijn partner kreeg een gevangenisstraf van vijftien maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk wegens witwassen. Beide verdachten stelden beroep in cassatie in.
In het arrest gaat de Hoge Raad onder meer in op de cassatieklachten die zich richten tegen het door het Hof gebruikte bewijs voor de ambtelijke omkoping. Volgens de verdediging van Schotte zou er geen sprake zijn geweest van giften om de politicus om te kopen, maar dat slechts sprake is geweest van een financiering voor de oprichting van de partij MFK van Schotte. Het Hof oordeelde eerder dat de geldbedragen ook waarde hadden voor Schotte als deze geheel of gedeeltelijk zijn gebruikt voor de financiering van de op te richten partij. Ook in dat geval is sprake van giften, aldus het Hof eerder. ,,Deze giften werden gedaan om van Schotte in zijn politieke functies onder meer een voorkeursbehandeling te krijgen.” De Hoge Raad gaf gisteren aan het oordeel van het Hof ‘niet onjuist’ te vinden en ‘ook voldoende gemotiveerd’. Ook de overige cassatiemiddelen in de zaken van Schotte en zijn partner leiden volgens de Hoge Raad niet tot vernietiging van de uitspraken. ,,Beide veroordelingen zijn hiermee definitief.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.