Geldgebrek CTB brengt vliegtuigstoelen in gevaar
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Curaçaose toerisme dat dit jaar groeit en bloeit loopt grote risico’s doordat de overheid toeristenbureau CTB te laat of slecht betaalt.

ctbEen vijftal organisaties/bedrijven hebben hierover een brandbrief gestuurd aan minister Steven Martina (MAN) van Economische Ontwikkeling. Het Antilliaans Dagblad heeft dat schrijven, waarin verzocht wordt om een spoedvergadering.
Het zijn de Curaçao Hospitality and Tourism Association (Chata), de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC), Kamer van Koophandel (KvK), Curaçao Airport Partners (CAP) en Curaçao Airport Holding (CAH) die de aandacht van de minister vragen.
Omdat de Curaçao Tourist Board (CTB) steeds vaker en ook nu weer kampt met financiële problemen, mede omdat de overheid tekortschiet wat betreft tijdige overmaking van de subsidie en andere fondsen die CTB toekomen, kan het toeristenbureau niet aan zijn verplichtingen voldoen.
Daardoor staan 25.000 bevestigde vluchten voor 2019, goed voor circa 2,1 miljoen stoelen, op het spel. Aldus de brievenschrijvers Miles Mercera (Chata), Clark Russel (VBC), Billy Jonckheer (KvK), Margaret ‘Peggy’ Croes (CAP) en Wilhelmus Ignacio (CAH). ,,Feit is dat als wij niet voldoende marketing-dollars investeren, we gevaar lopen deze broodnodige vliegtuigstoelen kwijt te raken.”
Verder zijn de gelden ook nodig om de afgesproken acties in het kader van het Strategic Tourism Marketing Plan (STMP) na te komen, alsmede de lancering van de nieuwe merknaamcampagne. ,,Zonder een substantiële investering voorzien wij al vanaf het tweede kwartaal van 2019 een afname in het aantal verblijfstoeristen.”
Gezien de constante financiële strijd die de CTB moet voeren, vrezen de organisaties dat het STMP, waarmee 40 miljoen dollar is gemoeid, niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen tussen overheid en stakeholders. ,,Ook is ons verteld dat verschillende projecten en activiteiten van de CTB on hold zijn gezet als gevolg van onvoldoende geldmiddelen.”
De vijf wijzen minister Martina erop dat de huidige leningsstructuur voor de CTB zal leiden tot additionele kosten voor het toeristenbureau, vooral als de gelden niet worden aangewend zoals het moet of als de rente- en aflossingsverplichtingen niet worden nagekomen als resultaat van de financiële situatie.
De CTB dient in de ogen van de organisaties ‘behandeld te worden als een private entiteit’ die gewone commerciële verplichtingen heeft en als doel heeft om banengroei te stimuleren en uiteindelijk meer belastinggelden. Ze wijzen op het belang van het toerisme ‘als de enige sector die op de korte termijn een economische bijdrage zal leveren aan het eiland’.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.