Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er ligt voor Insel Air International bv sinds gisteren een concept-crediteurenakkoord op tafel met het voorstel alle schuldeisers op korte termijn ruim 3.000 gulden uit te betalen of, als hun vordering lager is, dat lagere bedrag.

inselHet akkoord is gebaseerd op een Heads of Agreement (HoA), gesloten tussen onder andere interCaribbean, Insel Air, het Land Curaçao en de bewindvoerder van Insel die begin 2017 surseance van betaling verleend kreeg.
Ook over de afwikkeling van verdere post- en pre-surseanceschulden wordt in het voorstel voorzien. ,,Crediteuren kunnen mij voor stemming machtigen en hebben bovendien tot 4 december de tijd om over het akkoord te stemmen”, legt bewindvoerder Rogier van den Heuvel uit.
Voor de schuldeisers is het evenwel nodig dat de Insel-aandeelhouders ook meewerken. ,,Zij stellen hun instemming afhankelijk van een overeenkomst met een consortium van financiers. Ik heb goede hoop dat deze overeenstemming een dezer dagen wordt bereikt. Vast staat in ieder geval dat vóór de crediteurenvergadering de instemming van de aandeelhouders onvoorwaardelijk zal moeten zijn”, zo stelt de bewindvoerder met enige slagen om de arm.
In het ontwerp-crediteurenakkoord dat gisteravond werd gestuurd naar de rechter-commissaris staat als inleiding dat de in de Turks & Caicos Islands gevestigde luchvaartmaatschappij interCaribbean Airways Ltd. zich bereid heeft verklaard alle aandelen in Insel te kopen voor één dollar en, ter delging van (pre- en postmoratorium) schulden en ter incasso van een vordering die Insel Air op de Venezolaanse staat heeft, een bedrag van 11.050.000 dollar - bijna 20 miljoen gulden - ter beschikking stelt over een periode van negen jaar, onder de voorwaarde dat er een crediteurenakkoord tot stand komt.
Twee derde van de 1.247 geregistreerde schuldeisers moet akkoord gaan met het voorstel. Maar het lijkt praktisch ondoenlijk om tijdig, vóór 4 december, voldoende stemvolmachten te vergaren, zo staat in het voorstel. Dat zou het akkoord als geheel, en iedere uitkering aan post- en pré-surseancecrediteuren in gevaar brengen. ,,Ik acht het nu voorliggende akkoord het hoogst haalbare”, zo stelt de bewindvoerder, die de crediteuren adviseert voor dit akkoord te stemmen bij de crediteurenvergadering. Deze zal plaatsvinden op 4 december 2018 in het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Over de plannen van interCaribbean met Insel is nog weinig bekend. Vermoedelijk wordt de vloot uitgebreid met enkele vliegtuigen die op Hato worden gestationeerd, maar het is vooralsnog onduidelijk wat de overname betekent voor het behoud van de naam Insel Air.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).