Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - In navolging van het vonnis van het Gerecht in Eerste Aanleg van 30 augustus heeft het Openbaar Ministerie op 9 november conservatoir loonbeslag laten leggen op een deel van het salaris van oud-premier en huidig Statenlid Gerrit Schotte (MFK).

schotteDat bevestigt Norman Serphos, de woordvoerder van het Openbaar Ministerie tegenover deze krant.
Hoewel Schotte hoger beroep heeft aangetekend tegen het vonnis van het gerecht en het eerdere vonnis dus nog niet onherroepelijk is, heeft het Openbaar Ministerie (OM) het recht nu al beslag te laten leggen, zo stelt Serphos. ,,Volgens de wet mag het Openbaar Ministerie conservatoir beslag laten leggen op vermogensbestanddelen, in dit geval dus het salaris. We hoeven daarvoor niet te wachten op een onherroepelijke uitspraak van de rechter.” Het bedrag dat in Eerste Aanleg van Schotte is ontnomen - in totaal 1.844.190,36 gulden - wordt ‘voorlopig via beslag op het salaris’ gecollecteerd. Mocht Schotte in hoger beroep alsnog gelijk krijgen van het Hof, wordt het geld dat hem is afgenomen weer teruggegeven, aldus de woordvoerder van het OM. Een datum voor de inhoudelijke behandeling van de ontnemingszaak in hoger beroep is nog niet bekend.
Eind augustus oordeelde het gerecht dat Schotte ruim 1,8 miljoen gulden ‘wederrechtelijk had verkregen’ en dat dit van hem moet worden ontnomen. Dit bedrag moet de oud-premier, zo luidt het vonnis in Eerste Aanleg, betalen aan het Land Curaçao. Bij gebreke van volledige betaling hangt Schotte ‘vervangende hechtenis’ voor de duur van drie jaar boven het hoofd. De vordering tot ontneming tegen de partner van Schotte, Cicely van der Dijs, is door het gerecht afgewezen omdat het voordeel van het ‘omkopingsdelict’ bij Schotte wordt gelegd.
De ontnemingszaken volgden op de eerdere beslissingen van zowel het Gerecht in Eerste Aanleg als van het Hof in de strafzaak Babel waarin zowel Schotte als Van der Dijs tot gevangenisstraffen zijn veroordeeld. Schotte, die premier was van 2010 tot 2012 waarna zijn kabinet vroegtijdig viel, is onder meer veroordeeld voor ‘ambtelijke omkoping’, het ‘medeplegen van valsheid in geschrifte’ en het ‘medeplegen van witwassen’. Van der Dijs is veroordeeld wegens medeplegen van witwassen. Bij de ontnemingszaak is onderzocht of het tweetal wederrechtelijk voordeel heeft verkregen uit de in de strafzaak Babel vastgestelde strafbare feiten.
Tegen het vonnis in hoger beroep in de zaak Babel hebben Schotte en Van der Dijs cassatie aangetekend. De Hoge Raad doet in deze zaak op 27 november uitspraak.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).