Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Tot en met de maand september is door het Land Curaçao ten opzichte van de bijgestelde begrotingsprognose 26,1 miljoen gulden minder aan belastingontvangsten gerealiseerd.

BelastingdienstZo meldt de jongste Financiële Management Rapportage (FMR) van Financiën. Het ministerie schrijft in de FMR dat dit ‘deels debet is aan de hardnekkig stagnerende economie’.
De totale belastingontvangsten tot en met het derde kwartaal bedragen 1.051,4 miljoen; dat is ruim 15 miljoen onder het niveau van dezelfde periode in 2017, namelijk 1.067,5 miljoen. Het verschil van de werkelijk gerealiseerde belastingopbrengsten met de prognoses is dus nog iets groter: de genoemde 26,1 miljoen.
De gewone dienst van de begroting tot en met het derde kwartaal sluit voorlopig met een saldo van -39,1 miljoen, terwijl de prognose -13 miljoen bedroeg. Het gerealiseerde tekort is dus groter dan vooraf geprojecteerd.
Volgens de derde, dus bijgestelde, prognose moet het jaar afgesloten worden met een gewone dienst waarop een voordelig saldo (overschot) van 40,6 miljoen te zien is. Dit geraamde voordelig saldo dient ter deelcompensatie van het in 2017 gerealiseerde tekort van 116,8 miljoen.
Om het jaar daadwerkelijk conform de bijgestelde begroting af te sluiten, is het nodig het tekort tot en met september om te zetten in een overschot. Dit moet gebeuren in het laatste kwartaal - oktober, november en december.
De FMR doet ook melding van de stand van de reeds door de overheid aangegane verplichtingen in verband met te materialiseren lasten. Die belopen een bedrag van 86,4 miljoen. Ter vergelijking: aan het einde van de vorige verslagperiode was dat nog 122,2 miljoen.
Terug naar de belastingen. De loonbelasting (LB) loopt met 7,2 miljoen achter op schema; de winstbelasting (WB) met 6,8 miljoen; de omzetbelasting (OB) met 4,8 miljoen; en de invoerrechten met 1,3 miljoen. Dit zijn de vier grootste belastingcategorieën. Ook het bijzonder invoerrecht benzine loopt met 4,7 miljoen achter op de prognose. Aan inkomstenbelasting (IB) is wel meer ontvangen dan geprojecteerd, namelijk 2,4 miljoen.
Binnenkort kan een aanvullend bedrag aan deelnemingsdividend in verband met de Belastingregeling Nederland-Curaçao. Het betreft 7,9 miljoen euro (circa 16,2 miljoen gulden) voor het jaar 2017 ingevolge de overmakingsregeling. Het eerder in februari al ontvangen bedrag van 15,9 miljoen had betrekking op de belastingjaren 2015 tot en met 2017.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).