Van een onzer verslaggevers
Willemstad - MAN-minister Hensley Koeiman van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) heeft het voornemen om het minimumloon per 1 januari 2019 met 2,1 procent op te trekken.

koeiman2Dat blijkt uit documenten die de redactie van het Antilliaans Dagblad heeft. Zelf reageerde de bewindsman nog niet op verzoeken om de verzochte informatie te verstrekken. Koeimans voorstel ligt bij de Sociaal Economische Raad (SER) en bij zijn collega’s in de ministerraad.
Het voornemen om het minimumloon op Curaçao met 2,1 procent te verhogen is gebaseerd op het inflatiepercentage in de periode van augustus 2017 en augustus 2018. Dat is door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vastgesteld op 2,1 procent.
De motivering van Koeiman is dus, zoals gebruikelijk, vanwege verhoging van het consumentenprijsindexcijfer. Doorgaans beschouwt SOAW het als een automatisme om het minimumuurloon op basis daarvan ieder jaar te verhogen; volgens critici zonder rekening te houden met het gegeven dat er geen sprake is van economische groei.
Koeiman noemt de krimp van de economie wel en spreekt ook van ‘onzekerheden in diverse sectoren, onder andere de raffinaderij’ en stelt zelfs dat de verwachting is dat ‘2019 een moeilijker jaar zal worden’, maar zet toch in om de minimumlonen met ingang van het nieuwe jaar te indexeren met 2,1 procent.
De economie van Curaçao vertoont al een reeks jaren negatieve groei: 2016 met -1 procent; 2017 met -1,7 procent; en het lopende jaar 2018 naar verwachting met -1,6 procent. ,,Tussentijdse metingen wijzen inderdaad in die richting”, schrijft de SOAW-minister. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) maakte zeer onlangs, na intensieve consultatie met de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), bekend zelfs uit te gaan van -2 procent over 2018 en een zeer lichte groei van circa 0,5 procent in 2019, geheel afhankelijk van wat er met de Isla-raffinaderij gebeurt.
Het huidige minimumuurloon bedraagt 9,175 gulden (bij 40-urige werkweek is dat 367 gulden per week en 1.589,11 gulden per maand; bij een 45-urige werkweek 1.787,75 gulden; en bij een 48-urige werkweek 1.906,93 gulden).
Het voornemen van Koeiman is om dit minimumuurloon te verhogen naar 9,37 gulden. Het voorstel werkt niet uit wat dit per maand is, maar het zal neerkomen op ongeveer 1.623 gulden per maand bij een 40-urige werkweek.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).