Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Terwijl de onderhandelingen voor het vinden van een partner voor een ‘early step in’ bij de Isla-raffinaderij en een strategische partner voor de lange termijn nog volop gaande zijn, is de directeur van overheidsbedrijf Refineria di Kòrsou (RdK) Roderick van Kwartel met verplichte vakantie gestuurd.

F01 Isla zwijgtDat heeft het Antilliaans Dagblad van verschillende welingelichte bronnen vernomen. De Raad van Commissarissen (RvC) zou het besluit voor de verplichte vakantie gisteren tijdens een spoedvergadering hebben genomen. Tegenover deze krant liet Van Kwartel gisteravond weten toen nog niet officieel op de hoogte te zijn gesteld. Nader commentaar wilde de RdK-directeur lopende het onderzoek nog niet geven.
De verplichte vakantie zou verband houden met een poging tot omkoping door een partij die ook deel uitmaakt van de onderhandelingen voor het strategisch partnerschap van de Curaçaose raffinaderij. Een paar weken geleden is een vooronderzoek ingesteld. Uit informatie waarover deze krant verder beschikt, zou in dit kader blijken dat niet alleen Van Kwartel, maar ook enkele overige medewerkers bij RdK, al dan niet tijdelijk, op een zijspoor worden gezet. Om welke personen het hierbij gaat, is vooralsnog onduidelijk.
Betrokkenen wilden gisteren geen enkel commentaar leveren en de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Gilbert Martina, verwees naar een persbericht dat later vandaag wordt uitgestuurd. Van Kwartel is afgelopen maandag de kans geboden te reageren op de aantijgingen. Hij zou ontkennen en hebben aangeven dat een van de partijen waarmee gesproken wordt, heeft geklaagd niet correct te zijn behandeld.
Van Kwartel werd begin januari van dit jaar benoemd tot tweede directeur van RdK. Hij ging in deze functie aan de slag lopende een onderzoek naar toenmalig directeur José van den Wall-Arnemann (voorgedragen door toenmalig premier Ivar Asjes namens Pueblo Soberano), die toen ook met verplichte vakantie werd gestuurd en later ontslagen. Na het ontslag van Van den Wall-Arnemann, was Van Kwartel - die door het kabinet-Rhuggenaath was voorgedragen voor benoeming - primair belast met het zorgdragen voor de continuïteit van de raffinaderij, waarvan het leasecontract met Refineria Isa/PdVSA per 31 december 2019 eindigt. Zolang de directie buiten functie is, is de RvC belast met de dagelijkse leiding van RdK.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).